Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁKDiákönkormányzat
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Felvételi feladatok
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
EYON Comenius Blog
Galéria Új!
Eseménynaptár
May
29
Országos kompetenciamérés
Országos kompetenciamérés
May
22
Idegen nyelvi mérés 8K
Idegen nyelvi mérés 8K
May
20
Fizika, vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgák
Fizika, vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgák
May
17
Kémia, földrajz írásbeli érettségi vizsgák
Kémia, földrajz írásbeli érettségi vizsgák
May
16
Informatika középszintű gyakorlati érettségi vizsga Alsóbb évfolyamokon délutáni tanítás
Informatika középszintű gyakorlati érettségi vizsga
Alsóbb évfolyamokon délutáni tanítás
May
15
Szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsga
Szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsga
May
14
Biológia írásbeli érettségi vizsga
Biológia írásbeli érettségi vizsga
May
13
Európa Nap
Európa Nap
May
10
Német nyelv érettségi vizsga Rendes tanítási nap
Német nyelv érettségi vizsga
Rendes tanítási nap
May
10
Fogadódélután (15:00 - 17:00) Szülői választmányi ülés (17:00)
Fogadódélután (15:00 - 17:00)
Szülői választmányi ülés (17:00)
Az év tanára
AZ ÉV TANÁRA  kitüntető címet iskolánk 1998-ban alapította, és azóta minden évben elismeri vele az intézményben folyó tanulmányi versenyfelkészítést és a példaértékű oktató-nevelő munkát. Minden évben nehéz a döntés. Nem volt ez másként most sem, hiszen a Neumann Középiskola és Kollégiumban nagyon sok tanár végez értékes, kiemelkedő munkát. Végül a döntőbizottság a 2010/2011-es tanévben iskolánk két tanárát ismerte el az év tanáraként.

A tanulmányi versenyekre való felkészítés, a tanulók sokszínű motiválása és a versenyeken elért kiemelkedő sikerek miatt a Neumann Középiskola az Év Tanára címmel tünteti ki Király Sándor tanár urat.
Sikerei ebben a tanévben:
  • A Szakmai Érettségi Tantárgyak Tanulmányi Versenyén az Informatika szakmacsoportban tanítványai az országos döntőben a 2.8.10. és 17. helyet szerezték meg.
  • Ugyanitt, a Közgazdasági szakmacsoportban az elméleti gazdaságtan területén megrendezett versenyben a 7. 11. 18. 20. helyezést hozták el.
  • Felkészítő munkájának köszönhetően az országos döntőbe jutottak tanulóink az országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen informatikából, az I. és a II. Kategóriában.
  • Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola informatikai versenyén a 9-10. évfolyamosok és a 11-12. évfolyamos versenyzők megszerezték a megyei 1. helyet.
  • Szintén megyei első helyezést értek el 10-es és 11-es tanítványai a Megyei Alkalmazói Informatika Versenyen.
  •  A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Versenyen tanítványai az első, a második, a hetedik, a tizennegyedik és a huszadik helyen végeztek.
  • A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen egyik tanítványa a 4. helyen végzett.
 
Király Sándor tanár úr összesen több mint 40 tanulót nevezett a különböző tanulmányi versenyekre és ebből 27-en az országos versenyek döntőjébe kerültek.
Kiemelkedő személyes példaadása a sport és az egészséges életmód területén. Gratulálunk Király Sándor tanár úrnak az elismeréshez!
 

Tanítványaink oktatásában és nevelésében végzett lelkiismeretes és példaértékű munkáját 2011-ben iskolánk a tanév tanára kitüntető címmel ismeri el Vízi Izabella tanárnőnek.
Vízi Izabella tanárnő 25. tanévét zárja a pedagógus pályán. Munkáját az egri közgazdasági szakközépiskolában kezdte, majd az ott töltött első év után egy fiatal és rendkívül lelkes iskolaalapító csapat tagjaként iskolánkban folytatta. Néha elérzékenyülten emlegeti azt az augusztust, amikor e gondos kezek munkája nyomán a tantermek bútorokkal, a könyvtár polcai könyvekkel, a szertárak taneszközökkel teltek meg.
A tanárnő a következetesség, a precizitás, a szigorúság és a lelkiismeretes munka szellemiségét képviseli iskolánkban. Fontos szerepe van a közgazdasági ágazat népszerűsítésében, tanítványai az évek során az üzleti gazdaságtan területén rendezett számos tanulmányi versenyen sikerrel szerepeltek.
Vízi Izabella tanárnő gondos munkájának köszönhetően iskolánk élen járt az ügyviteli gyakorló iroda infrastruktúrájának kialakításában, az ehhez kapcsolódó irodai ügyviteli gyakorlat elsajátíttatásában, az ilyen irányú tevékenység tartalommal való megtöltésében és a tananyagfejlesztésben.
Azonban tevékenysége nemcsak a szakma területén kiemelkedő. Értékes nevelési munkát végez, osztályfőnökként számos osztályt juttatott el az érettségiig. Volt tanítványaival évtizedek óta tartja a kapcsolatot, szoros barátságot ápol velük, és fontos szerepe van a végzett Neumannosok szakmai útjának követésében. Az ebből levont következtetések pedig értékes útmutatóként szolgálnak iskolánk szakmai profiljának további formálásában, a tananyagtartalom fejlesztésében.
 
Példaadó a szülőkkel való kapcsolattartása, együttműködése tanítványaink eredményessége érdekében.
Szaktanári munkájában példaadó következetesség, precizitás jellemzi. Szigora jól ismert tanítványai között, de évfolyamfelelősként a 11-es és 12-es osztályok osztályfőnökeitől is ugyanilyen precíz és következetes munkát vár el. Legendás ez a szigor, mégis, legfőképpen önmagával szemben szigorú.
Tevékenysége elengedhetetlenül szükséges olyan fontos, ugyanakkor népszerűtlen háttérmunkákban, mint az órarend, a terembeosztás elkészítése és folyamatos karbantartása a tanév során. Tiszteletet érdemel az a képesség, amivel az egész iskolán belül zajló tanári, tanulói mozgást átlátja, úgy, hogy figyelmét a legapróbb részletek sem kerülik el.
Az iskola iránti elkötelezettség és lojalitás jellemző munkájára a nagy iskolai ünnepségek, a diáknapok, a gombavató, a ballagás előkészítésében, szervezésében, az ilyenkor folyó rendkívül sokszínű és összetett tanári és tanulói tevékenység koordinálásában.
A tanárnő pályája szakmai és emberi értelemben rendkívül értékes. Az iskola történetének minden egyes napján egyértelműen bizonyítást nyert: Vízi Izabella tanárnő élete a Neumann.
 
Nagyon sok szeretettel gratulálunk a tanév tanárának!Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign