Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁKTantermen kívüli digitális oktatás
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Felvételi feladatok
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
EYON Comenius Blog
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
Apr
11
Költészet napja
Költészet napja
Mar
31
Tavaszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap: március 31., szünet utáni első tanítási nap: április 7.)
Tavaszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap: március 31., szünet utáni első tanítási nap: április 7.)
Mar
22
Felvételi jegyzék (ideiglenes rangsor) közzététele
Felvételi jegyzék (ideiglenes rangsor) közzététele
Mar
15
Március 15. - Nemzeti ünnep
Március 15. - Nemzeti ünnep
Mar
8
Curie kémiaverseny területi forduló (14:00)
Curie kémiaverseny területi forduló (14:00)
Mar
6
Informatika (Programozás) OKTV döntő
Informatika (Programozás) OKTV döntő
Mar
5
Zrínyi Ilona matematikaverseny (14:00)
Zrínyi Ilona matematikaverseny (14:00)
Mar
1
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét (március 1-5)
Bemutatkozás

Hogyan tovább az érettségi után?
Sok fiatal áll e nagy kérdés előtt. Különösen azok, akik valamilyen ok miatt nem folytatják egyetemen, vagy, főiskolán tanulmányaikat. Ők rövidebb képzési idő alatt kívánnak korszerű, versenyképes és használható szakképzettséget szerezni. Ők az érettségi után a szakképzést vállalják valamelyik intézményben.

Ezt a képzést hagyományosan „ötöd-hatod éves képzésnek” hívtuk, de amióta az évfolyamokat országosan – oktatási rendelettel szabályozva egységesen jelöljük, tizenharmadikos -tizennegyedikes képzésnek hívjuk.

Mi motiválja az érettségi után a Neumannba a fiatalokat?
Az egyik az eddigi tanulmányai folyamán szerzett tapasztalat egy szakterületről. Ez lehet pozitív, amikor a fiatal a középiskolai szakmai előkészítő tantárgyai alapján választja a szakmai képzést. A középiskolában tanult szakmai előkészítő tantárgyat megtanulta, megismerte, és megszerette, és ennek megfelelően egy, a közvélemény előtt már elismert intézménybe szeretné elsajátítani ezt a szakmát, ezért jelentkezik a Neumannba érettségi utáni szakképzésre. Ezt a hatást pozitív visszacsatolásnak nevezzük, amely pozitív inspirációt gyakorol az eddig tanult szakismeretek folytatására. Különben is!

A középiskolát már kijárta egy iskolában, most megpróbál egy másikat!
A másik tényező a negatív visszacsatolás, amikor a fiatal az eddig tanult szakmai előkészítő tantárgy tanulásán keresztül arról győződik meg ideiglenesen, vagy véglegesen, hogy ő nem ezt akarja folytatni. Ő azért jelentkezik a Neumannba érettségi után, mert a közvélemény elismerő hatása hozzá is eljutott, és reméli, hogy a Neumannban tanult szakmában már a tanulása folyamán kellő sikerélményre tesz szert ahhoz, hogy megszeresse, és megtanulja az itt tanított szakmát.

A harmadik tényezőt a legegyszerűbb megfejteni. Egyszerűen nem akar kimaradni abból a lehetőségből, amiről már annyi jót hallott. Arról, hogy neumannos! Eddig valamilyen okból kimaradt a Neumannból, de most, érettségi után már kevés kockázattal tanulhat ebben az iskolában, amelyiktől annyi jót hallott, mindenki kemény, szigorú iskolának tartja, az általános iskolában nem mert ide jelentkezni, vagy nem is gondolt arra, hogy ide jelentkezzen, de most itt az alkalom, a Neumannban olyan szakmát tanulhat, amely a középiskolában kerekedett ki előtte, vagy most fogja igazán megtanulni, de azt bizonyára a Neumannban lehet a legjobban, hát ide jelentkezik.

A negyedik motiváció számomra a legkedvesebb, azoknál találkoztam ezzel, akik a középiskolát a Neumannban járták. Sok olyan tanulónk volt – van, akik az itteni szakképzéssel rokon szakra egyetemi-főiskolai felvételt nyertek, de két év szüneteltetést kértek, és itt maradtak 13-14-ik évfolyamra a szakképesítést megszerezi. Az egyetemeken, főiskolákon ennek nagy hasznát vették, hiszen szakmailag jól megalapozva találkozhattak a szakma tudományos szintjével, és bőségesen kamatozott az a két év, amit iskolánkban pluszban eltöltöttek.

Mi az eredmény?
Nem egy tanulóról tudjuk, hogy az egyetem – főiskola elvégzése után az állás-pályázatot azért nyerte el, mert a diplomája mellett már egy emelt szintű szakképesítéssel is rendelkezett ugyanazon szakterületen, vagy az önéletrajzában egyetlen mondat volt aláhúzva: "Az egri Neumann János Középiskolában tanultam".
Különösen jóérzés egy tanárnak, amikor az érettségi találkozón tanítványaink büszkén mondják, hogy munkahelyükön a gazdasági informatikus szakismeretüket kell alkalmazni, avagy szervező munkakörben dolgozik egy multi cégnél.
A Neumann megítélése nem mindenkit inspirál arra, hogy itt folytassa tanulmányait. Sok fiatal úgy érzi, hogy túl nagy vállalás lenne ebbe az iskolába bekerülni,és itt végezni szakmai tanulmányait. Találkoztam nem egy olyan megnyilvánulással, hogy „én! A Neumannba?”

Ekkor tapasztaltam meg azt a kellemetlen érzést, amikor ráébredtem, hogy a NÉV, a kivívott közmegbecsülés nem mindenki számára vonzó! Van aki nem meri megpróbálni. Mindenkinek nem mondhatom el, hogy a Neumann nem úgy kemény, mint az idegen légió, hanem úgy, hogy a tanárok mindent megtesznek azért, hogy a tanulók az itt tanított szakmát elsajátítsák, és alkalmazható, gyakorlati ismeretet adjanak. A tanulóknak már CSAK meg kell tanulni, társnak, kollégának, jó csapattagnak kell lenni, és megízlelheti az alkotó munka örömét. 1993 óta van érettségi utáni szakképzés a Neumannban, az országban a legrégebben.


 Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign