Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁKDiákönkormányzat
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Felvételi feladatok
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
EYON Comenius Blog
Galéria Új!
Eseménynaptár
May
29
Országos kompetenciamérés
Országos kompetenciamérés
May
22
Idegen nyelvi mérés 8K
Idegen nyelvi mérés 8K
May
20
Fizika, vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgák
Fizika, vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgák
May
17
Kémia, földrajz írásbeli érettségi vizsgák
Kémia, földrajz írásbeli érettségi vizsgák
May
16
Informatika középszintű gyakorlati érettségi vizsga Alsóbb évfolyamokon délutáni tanítás
Informatika középszintű gyakorlati érettségi vizsga
Alsóbb évfolyamokon délutáni tanítás
May
15
Szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsga
Szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsga
May
14
Biológia írásbeli érettségi vizsga
Biológia írásbeli érettségi vizsga
May
13
Európa Nap
Európa Nap
May
10
Német nyelv érettségi vizsga Rendes tanítási nap
Német nyelv érettségi vizsga
Rendes tanítási nap
May
10
Fogadódélután (15:00 - 17:00) Szülői választmányi ülés (17:00)
Fogadódélután (15:00 - 17:00)
Szülői választmányi ülés (17:00)
A Mikes-emlékév jegyében nyílt Mikes Kelemen-emlékkiállítás 2011. április 18-ig látogatható iskolánk aulájában
2011. március 28-án a Neumann János Középiskola és Kollégium örömmel adott otthont a Mikes Kelemen-emlékkiállítás megnyitó rendezvényének.

A TÁMOP-3.2.4-08/1 „Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat keretében megrendezésre került kiállítás a 2011-es Mikes-emlékév jegyében készült.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatán elnyert projekt ünnepélyes rendezvényén a konzorciumi partnerek, az Eszterházy Károly Főiskola, az Egri Hittudományi Főiskola és a Heves Megyei Levéltár munkatársai is képviseltették magukat.

A megnyitó ünnepséget versekből, zeneszámokból, Mikes Kelemen írásaiból és Gyárfás Endre regényéből válogatott irodalmi összeállítás kísérte a Neumann János Középiskola és Kollégium tanulóinak színvonalas előadásában.

Az ünnepség során átadásra, majd utána bemutatásra került a nemrég, szintén e pályázat keretében felújított iskolai könyvtár is.

Dr. Sipos Mihály, a Neumann János Középiskola és Kollégium igazgatója köszöntő beszédében hangsúlyozta, a pályázat lehetőséget adott egyfelől iskolai könyvtárunk bútorzatának teljes megújulására, másfelől a könyvtári funkciók szélesebb körben fennálló megismerésére és a nagyobb könyvtárakkal való kapcsolatteremtésre, többek között az egri főiskola könyvtárával. Szólt arról, hogy könyvtárunk szinte a semmiből, bő két évtized alatt, már 15 ezer kötetet számlál, lehetőséget adva arra, hogy tanulóink, tanáraink is igénybe vegyék a szolgáltatásait. Iskolánk vezetője kiemelte, hogy törekednünk kell a világ, a technika fejlődésével, a könyvtár új funkcióinak megértésére, megismerésére. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik ebben a munkában segítettek, a konzorciumi partnereinknek, és iskolán belül azoknak a kollégáknak, akik sokat tettek annak érdekében, hogy egy megújult könyvtárat vehettünk át ebben az évben. Lőrincz Andrea könyvtárostanárnak, Pászthy András művészeti és sport szakmacsoport vezetőnek, Tózsáné Talyiga Anikó gazdasági igazgatóhelyettesnek, és a technikai dolgozóknak, akik szintén komoly munkát végeztek annak érdekében, hogy valóban szép és jól hasznosítható legyen a könyvtárunk.

A konzorciumvezető Eszterházy Károly Főiskola nevében Czeglédi László az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtárának főigazgatója mondott beszédet. Mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a könyvtári pályázaton belül az egyik kiemelt tevékenységcsoport az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasásnak, a művelődésnek a támogatása, annak az elősegítése, hogy a fiatalok közül minél többen váljanak olvasó emberré. Ennek a jövőbeni célnak az eléréséhez adhat inspirációt a megrendezett Mikes-emlékkiállítás, hiszen a tárlat látogatói kicsit mélyebben is megismerkedhetnek Mikes Kelemennel és a köré szövődő történetekkel, tudománnyal.
Továbbá a projekt során a partnerintézmények könyvtárainak fejlesztése, közös adatbázis, oktatást támogató szolgáltatások, képzések kialakítása lesz még feladat, sőt több olyan program is indul a közeljövőben, mely az olvasás fejlesztését, szeretetét fogja támogatni. A könyvtári főigazgató ezekkel a gondolatokkal ajánlotta mindenki figyelmébe a kiállítást, bízva abban, hogy a tárlatot megtekintők kedvet kapnak az olvasáshoz.

A Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából készült kiállítás megemlékezik az író mellett II. Rákóczi Ferencről és az irányításával közel 10 évig tartó szabadságharcról.
Bemutatásra kerül a fejedelem életútja és az 1703-1711 közötti események lényegesebb mozzanatai. Térképen az érdeklődők betekintést kapnak a szabadságharc hadműveleteibe, kortársain keresztül felidézik a fejedelem alakját.
A paravánokon Mikes Kelemen életútja, munkássága kapja a főszerepet. Törökországi levelek című művének részletei, a méltatások, az egri kultusz emlékei is helyet kapnak rajtuk. A tárlókban a kiállítás látogatói betekintést nyernek II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen irodalmi munkásságába.
A kiállított könyvek az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtárának és az Egri Hittudományi Főiskola Könyvtárának állományából származnak. Mellettük a Mikes-kultuszban jelentős irodalmi és képzőművészeti alkotások papírmásolatai láthatók.

A konzorciumi partnerekkel együtt készített kamarakiállítás megrendezésében iskolánkból Lőrincz Andrea könyvtárostanár vezetésével (a Neumann János Középiskola és Kollégiumban folyó projektmunkálatok szakmai vezetője), Deákné Holló Tímea és Sipos Andrea tanárnők vállaltak jelentős szerepet.

A Neumann János Középiskola és Kollégium tanulói közül néhányan szintén nagy kedvvel készültek erre a kiállításra illusztrációikkal. Már ismert alkotások alapján, illetve csak a szövegekből kiindulva készültek festmények, rajzok, plakátok, tűzzománc.

Az érdeklődők számára a Mikes Kelemen-emlékkiállítás 2011. április 18-ig látogatható a Neumann János Középiskola és Kollégium aulájában, melyre mindenkit szeretettel várunk.A színvonalas műsorért köszönet a szereplőknek és felkészítő tanáraiknak. Gratulálunk és köszönjük, hogy elvállalták a felkérést!


A megnyitó ünnepség elkészítésében és lebonyolításában részt vevők:

Versmondók: Ragó Rita és Hüvelyes Zoltán, 11.H osztályos tanulók
A zeneszámok előadói: Verebélyi Lúcia, Kovács Zsolt, 10. E és Petz Barnabás, 7. K osztályos tanulók
Az irodalmi összeállítás előadói: Bodnár Dalma, 10. E és Molnár Dávid, 11. J osztályos tanulók

Műsorvezető: Tarnóczi Aranka tanárnő
Felkészítő tanárok: Hekeliné Balázs Andrea és Sipos Andrea tanárnők,
Pászthy András tanár úr

    Lőrincz Andrea könyvtárostanár
    szakmai vezető és szervezőCopyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign