Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK;
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Felvételi
AJTP felvételi információk
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
Jun
27
Tanévzáró ünnepség
8:00
Jun
26
Beiratkozás a 7. és 9. évfolyamra
 
Jun
19
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 19–28. (A bizottságok és a pontos dátumok megtekintéséhez katt. a címre!)
Jun
18
A tanítási év utolsó tanítási napja
 
Jun
13
Ágazati alapvizsga
június 13–14.
Jun
5
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 5–12.
Jun
4
Nemzeti Összetartozás Napja
Határtalanul! Témanap
A Neumann. Az valami egészen más, és mégis milyen jó!
Van egy középiskola Egerben, amely szinte a szemünk előtt született meg, nőtt fel és lett a megye egyik legismertebb és elismertebb iskolája, amely tizenegy éve „zsinórban nyeri el a Heves megye legeredményesebb iskolájának járó vándorserleget”. Ezt a kitüntetést a tanulmányi versenyeken elért kiváló eredményeinek köszönheti az iskola. És bár nem az az iskola elsődleges célja, hogy a tanulmányi versenyeken jól szerepeljenek a tanulói, az eredmény egyik fokmérője mégis ez.  Erről, az eredmény és siker titkáról kérdeztük dr. Sipos Mihályt, a Neumann János Középiskola és Kollégium igazgatóját.
-- Titok nincs, de van következetes és kitartó munka. A negyedszázados múlttal rendelkező iskolánk tantestületének a legfőbb célkitűzése, hogy tanítványainkat felkészítsük a felsőfokú tanulmányokra. Szándékosan fogalmazom úgy, hogy „felkészítsük”, és nem úgy, hogy „bejuttassuk” a felsőoktatási intézményekbe. Oktató-nevelő munkánk során ugyanis arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy már továbbtanulási szándékaikban és választásukban is legyenek igényesek. Ugyanakkor felelősséget érzünk abban is, hogy ne csupán felvételt nyerjenek az egyetemekre, főiskolákra, hanem, hogy ott megfeleljenek a követelményeknek és elvárásoknak. Vagyis fontos számunkra az, hogy szilárd alapokat szerezzenek itt nálunk a magasabb szintű tudás eléréséhez.
-- Ehhez szükséges valamilyen sajátos módszer?
-- Ez a felfogás szülte az iskola oktatási-képzési rendszerét, aminek vezérlő elve, hogy a tanulók soha ne kerüljenek kényszerpályára egy esetlegesen rossz döntésük esetén. Kapjanak lehetőséget intézményen belül módosításra, akár osztályváltásra is. Nálunk megvalósult és élő gyakorlat a tanulók választása és az osztályok közötti átjárás.
-- Hogyan működik ez a képzési struktúra a valóságban?
-- A négyéves ágazatokon kettő, az ötéveseken három tanulmányi év áll rendelkezésre, hogy döntsenek: milyen speciális osztályokban tanulnak a középiskola utolsó két évében. A gimnázium öt lehetőséget kínál, úgymint matematika-fizika, biológia-kémia, humán, idegen nyelvi és általános gimnáziumi, a szakközépiskola pedig informatika-számítástechnikai és közgazdasági tagozatot. Ezt a képzési rendszert egyébként 1992 óta követjük, és mondhatom, időtállónak és eredményesnek bizonyult. Annak ellenére, hogy a közel két évtized alatt igen jelentős központi közoktatási és szakképzési reformok követték egymást, nekünk sohasem volt szükségünk arra, hogy lényegileg módosítsuk a célkitűzéseinket vagy a célkitűzéseink megvalósításának módját. Modern, hatékony és időtálló a képzési rendszerünk. Az eredményességét mi sem bizonyítja jobban, hogy tanítványaink szinte kivétel nélkül mindannyian bekerülnek a felsőoktatásba. Ez az érettségi évében 95% körüli arányt jelent! És nemcsak bekerülnek, hanem – a visszajelzések szerint – kiválóan meg is állják a helyüket. Az külön szép, az igényesség fokmérője, hogy évről-évre a felvettek mintegy nyolcvan százaléka a legjobb, a legelismertebb, frekventált egyetemek, főiskolák kiemelt szakjain tanul tovább.
-- A tagadhatatlanul imponáló eredmények láttán joggal kérdezhetjük: kiknek, milyen tanulóknak ajánlja az iskolát, kiket várnak a Neumannba?
-- Az általános iskolában jó tanulmányi eredményeket elérő, tehetséges tanulók jelentkezését várjuk…
-- A kitűnő tanulók…
-- Egyáltalán nem csak a kitűnő tanulókat! A jó tanulmányi eredmény és a tehetség nem feltétlenül a kitűnőségben nyilvánul meg. Az okos, értelmes gyerek nem mindig lesz tiszta jeles, mégis tud valamit, aminek kibontakozásához a mi iskolánk megadja a feltételeket. Abban hiszünk, hogy 14-15 éves korban a gyerekek többsége még nem képes megalapozottan dönteni a pályaválasztásról, és azt sem tartjuk szerencsésnek, ha ezt helyettük a szülő teszi meg. Éppen ezért van az is, hogy bekerülve hozzánk, még nem kell választani aközött sem, hogy gimnazisták vagy szakközépiskolások akarnak-e lenni. Fő feladatuk – persze a szorgalmas tanulás mellett, mert a Neumannban tanulni is kell– önmaguk megismerése, a középiskola adta lehetőségek felfedezése, tájékozódás a felsőfokú továbbtanulás feltételeiről. És mindezek alapján konkrét célok megfogalmazása: amiért érdemes keményen dolgozni az utolsó két középiskolai évben, és amelynek az elérése egyben az egyetemi, főiskolai tanulmányok megalapozását is jelenti.
-- Ezekhez a szép célokhoz sok mindent adnia kell az iskolának.
-- Pontosan így van, és a Neumann meg is adja. Először említeném az idegen nyelv oktatását, amely ma az egyik legfontosabb elvárás a középiskolával szemben. Nálunk szabad idegen nyelv választás van, angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvet tanítunk, de bármely idegen nyelv oktatásának megteremtjük a feltételét, ha egy csoportra való tanuló ezt igényli. A teljes tanulmányi idő alatt két nyelvet tanulhatnak a diákjaink kis csoportokban, magas óraszámban. A csoportok az azonos tudásszint szerint szerveződnek, és lehetőség van mindig magasabb szintű csoportokba kerülni. Ezen kívül speciális nyelvtanulási lehetőségeink is vannak, mint a két tannyelvű képzés, kétféle nyelvi előkészítő osztály, intézményesített nyelvvizsga előkészítők. Egyébként a külföldi kapcsolatainkat is a nyelvtanulás szolgálatába állítjuk: kiemelkedik ilyen szempontból a német, angol, olasz és francia kapcsolatunk. Másféle célt szolgál az erdélyi, szlovákiai és a lengyel intézményekkel fennálló partnerségünk.
-- Érdekesnek tűnik a két tanítási nyelvű képzésük. Itt idegen nyelven is, és magyarul is tanulnak a gyerekek?
-- Igen. Ez az az osztály, amelyet Európai Uniós osztálynak is nevezünk. Itt magas szintű és tartalmas tudást kapnak a tanulók; uniós ismereteket, angol és amerikai civilizációt tanulnak, az alapműveltség részét képező pénzügyi, gazdasági és marketing ismereteket szereznek – természetesen angolul. A tantárgyak tanításának a fele angolul, a fele magyarul folyik. Az angol nyelvű oktatásban angol anyanyelvű tanárok is részt vesznek. Egyébként a többi idegen nyelv tanítását is angol, német és francia lektorok segítik.
-- A Neumannhoz hagyományosan az informatikát társítják, akik ismerik az iskolát.
--Valóban, a Neumann név kötelez, és ebben az is benne van, hogy az informatika-kultúra elterjesztésében a kezdetektől jelentős szerepet vállaltunk. Azt természetesnek tartom, hogy ma nem kerülhet ki egyetlen diák sem az iskolánkból, de azt hiszem egyetlen iskolából sem, úgy, hogy ne rendelkezzen megfelelő informatikai-számítástechnikai tudással. Nálunk ebben is van valami specialitás, valami többlet: mi az alkalmazói szinttől a professzionális szintig képzési lehetőséget biztosítunk. Mindenki megtanul bánni az írás-olvasásnak ezzel a modern formájával, és ugyanakkor egészen kiváló tanulóink a legelitebb informatikai szakokon is ott vannak. Az elmúlt tanévben például egy lány, aki az országos szakmai tanulmányi versenyt nyerte meg…
-- De Önökről elterjedt az is, hogy ez egy reálgimnázium, ahová csak azok jöhetnek, akik jók matematikából.
-- Igen, ez is az egyike a Neumannról kialakult hiedelmeknek. De láthatta,  idegen nyelvi, humán gimnáziumi és általános gimnáziumi választási lehetőségünk is van… Ugyanakkor nem tagadom, a természettudományos ismeretek megszerzése és a természettudományos gondolkodás elsajátítása az iskola egyik meghatározó törekvése. Ezek nélkül, az ilyen műveltség nélkül, ma éppoly nehéz boldogulni, élni, mint az idegen nyelv tudása vagy az informatika nélkül. Ma a legbiztosabb jövőt a műszaki felsőoktatásban lehet megalapozni…
-- Az orvosi pálya…
-- Az orvosi pálya is nyitva áll a tanulóink előtt. Az elmúlt tanévben érettségizők közül legalább húszat különböző orvosi egyetemre vettek fel… De visszatérve a műszaki pályához: az egyik idegen nyelvi előkészítő osztályunk ilyen, műszaki orientációjú, ennek megfelelő képzési tartalommal. Például műszaki rajzot, ábrázoló geometriát, speciális informatikát tanulhatnak kiemelt matematika és fizika óraszámmal.
-- Magas követelményeiről és igényességéről is ismert ez az iskola.
-- Igen nagy az érdeklődés az iskolánk iránt, viszonylag sok diákunk van, de ezzel együtt is a személyiségfejlesztés az egyik kiemelt célunk és törekvésünk. Meglepő lehet, de családias, jó hangulat van nálunk, ami azonnal megfogja azt, aki belép hozzánk. Jó osztályközösségek, és bármilyen szokatlanul hangzik is, évfolyamközösségek segítik a harmonikus személyiségfejlesztést. Ennek érdekében sokat is teszünk, nemcsak a rendezvényeinkkel, mint az iskolai ünnepélyek, diáknapok, Neumann-napok, amely a város egyik legjelentősebb kulturális eseménye, a diáktáborok, a csapatsportok, hanem azzal is, hogy tanáraink nagyon tudatosan, ha kell személyre szólóan foglalkoznak a tanulókkal. A tehetséggondozástól az egyéni problémák megoldásáig mindenhol ott vannak a Neumann kiváló tanárai.
-- Sok szép és igaz dolgot mondott el az igazgató úr az iskoláról, de eddig nem említette, hogy a Neumann egy „fizetős iskola”.
-- Ezt soha nem titkoltuk és nem tagadtuk. Iskolánk nem önkormányzati fenntartású, egy alapítvány, a Neumann Iskola Alapítvány a fenntartója. De látnunk kell, hogy célkitűzései, követelményei, szolgáltatásai, ezeknek a színvonala túlmegy a szokásos iskolák színvonalán. Ezért az intézmény működtetése, fenntartása, fejlesztése is más, mint a többieké, többe kerül, és ehhez kérünk segítséget, alapítványi támogatást a szülőktől. Ez a támogatás egyébként a költségvetésünk mintegy hét százalékát teszi ki. Felmerül a kérdés, hogy drága-e így az iskola. Vallom, hogy nem drága: ezt a feltételt mindig előre közöljük a szülőkkel, de azt is, hogy a tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók mentesülnek az alapítványi támogatás fizetése alól. És ezen kívül más alkalmi befizetések nincsenek az iskolában, mint sok más helyen, ahol alkalmanként a többszörösét kérik el… És a másik oldalról: sokkal többet nyújt az iskola képzésben, csoportbontásban, szakkörökben, szolgáltatásokban.
-- Ebbe a szép, nagy iskolába honnét jönnek a tanulók?
--  A tanulóink nagyobbik része egri és az Eger környéki településekről kerül ki, de több mint negyven százalékuk távolabbi vidékről, ahová eljutott a jó hírünk és érdeklődnek irántunk. Kunhegyestől Salgótarjánig, Hevestől Borsodnádasdig sok kiváló tehetséges gyerek jön hozzánk. Ők, több mint négyszázan kollégisták, négy jól felszerelt kollégiumi házunkban, ahol gyakorlatilag csak neumannosok laknak. A kollégium és az iskola egyetlen intézmény, azonos értékekkel, célkitűzéssel, közös tanári karral. Egyébként a kollégium nálunk is ingyenes, csak a kedvezményes étkezési támogatást kell a tanulóknak fizetniük.
-- A középiskolák rendszerint szakképzéssel is foglalkoznak. Hogy megy ez Önöknél?
-- Ez is meglehetősen sajátos. A tanulóink, és nemcsak a gimnazisták, hanem az informatikai és közgazdasági szakirányból is, egyetemekre, főiskolákra mennek, így, hogy úgy mondjam, nem marad saját gyerekünk az érettségi utáni szakképzésre. Azért mindig kísérletezünk, más intézményekben végzett tanulóknak szervezünk informatikai, pénzügyi, számviteli képzést.
-- Emiatt mintha nem lenne nagyon elkeseredve!
-- A szakképzést is szeretjük, de ez a helyzet annak a következménye, hogy az iskolánk, a tanulóink igen sikeresek, így az emiatt érzett öröm és büszkeség nagyobb, mint az a „kellemetlenség”, hogy érettségi után nem maradnak itthon a gyerekeink.
-- Köszönöm a beszélgetést. 


Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign