Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK;
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Felvételi
AJTP felvételi információk
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
Jun
27
Tanévzáró ünnepség
8:00
Jun
26
Beiratkozás a 7. és 9. évfolyamra
 
Jun
19
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 19–28. (A bizottságok és a pontos dátumok megtekintéséhez katt. a címre!)
Jun
18
A tanítási év utolsó tanítási napja
 
Jun
13
Ágazati alapvizsga
június 13–14.
Jun
5
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 5–12.
Jun
4
Nemzeti Összetartozás Napja
Határtalanul! Témanap
A Tanév Tanára 2010
A Tanév Tanára 2010
Ebben az iskolában évek óta élő hagyomány, hogy a legkiválóbb munkát végző tanárokat az iskolát fenntartó alapítvány a Tanév Tanára kitüntető címmel ismeri el. Az idei tanévben a tanulmányi versenyekre való felkészítés és az iskolai oktató-nevelő munkában való kiemelkedő részvétel alapján a Neumann Iskola Alapítvány ezt a címet két tanárának ítéli oda.

Az Év Tanára 2010-ben Király Sándor tanár úr.
Király tanár úr tizenkilenc éve oktat informatikai és közgazdasági tantárgyakat a Neumann János Középiskola és Kollégiumban. Felkészítő munkája eredményeként tanítványai kimagasló tudásra tesznek szert évről-évre, és sikeresen szerepelnek tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, érettségi és képesítő vizsgákon. A fiatal tehetségek felismerésében, a tanulmányi versenyekre való felkészülés motiválásában, a tehetség kibontakoztatásában Király tanár úr olyan eredményes munkát végez, hogy számos tanítványa ma már hazai és külföldi egyetemek, kutatóintézetek elismert oktatója, szakembere.

A 2009/2010-es tanévben a tanár úr felkészítő munkájával elért legkiemelkedőbb versenysikerek:

•    Informatika OKTV I. kategória, 1. 2. és 30. helyezés
•    Informatika OKTV II. kategória 21. és 39. helyezés
•    Nemes Tihamér alkalmazói kategória 5. 6.  9. 10. helyezés
•    Nemes Tihamér programozási verseny 14. és 15. helyezés
•    SZÉTV informatikai alapismeretek 1. 4. 12. és 13. helyezés
•    SZÉTV közgazdasági alapismeretek és elméleti gazdaságtan tantárgyból 5. 8. 10. 18. és 21. helyezés
•    A Magyar Nemzeti Bank által szervezett Monetary csapatversenyen tanítványai az 5. helyet szerezték meg.

A legjelentősebb versenyeken mintegy 33 tanuló jutott az országos döntőkbe, köztük többen olyan eredményeket értek el, amely a felvételi megmérettetések során többletpontokhoz juttatja őket. A tanár úr munkája jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a Heves Megyei Pedagógiai Intézet iskolánkat egymást követő 11. évben jutalmazza „A megye legeredményesebb iskolája” kitüntető címmel.

Király tanár úr tanulói és pedagógusi körökben is népszerű. Olyan innovatív személyiség, aki a pedagógiai programok folyamatos alakításában, az oktatás és a képzés tartalmának és kínálatának fejlesztésében aktív szerepet vállal.

Toleráns, rugalmas nevelési felfogása és gyakorlata tanítványait is igényessé és magabiztossá teszi. Kapcsolatot tart korábban végzett diákjaival is, akik szívesen segítenek neki az éppen aktuális tanítványok motiválásában, pályaválasztási döntéseik magalapozásában.

Bár szakmai sikerei az informatika és a közgazdaságtan oktatásához kötődnek, elismerést érdemel személyes példamutatása a sport, az egészséges életmód, a kulturáltság terén.

Mindezek alapján a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriuma szakmai eredményei és pedagógiai tevékenysége elismeréseként Király Sándor tanár úrnak 2010-ben az Év Tanára kitüntető címet adományozza.

A 2009/2010-es tanévben az Év Tanára cím másik kitüntetettje Dr. Löveiné Hadnagy Katalin tanárnő.

Löveiné tanárnő 1991 óta tanít a Neumann János Középiskola és Kollégiumban földrajzot és történelmet.

Lelkiismeretes munkájával erősíti az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát. A földrajz tanári közösség feladataiban tevékeny szerepet vállal. Figyeli a tantárgyával kapcsolatos tanulmányi versenyeket, részt vesz azok szervezésében, fontos szerepet vállal a versenyekre való felkészítésben. Tanítványai évről-évre kiemelkedő sikereket érnek el. A tavalyi évben Mexikóban szervezték meg a Nemzetközi Földrajz Diákolimpiát. A Magyarországot képviselő csapatban ott szerepelt tanítványa, ami bizonyítja eredményes felkészítő munkáját.

Versenysikerei ebben a tanévben:

•    Less Nándor Országos Földrajzverseny                         országos 4. hely
•    Földgömb Nemzetközi Természetismereti Verseny     országos 8. hely
•    UNESCO Környezet és Örökségvédelmi Verseny        országos 5. hely

Tudatos oktató-nevelő munkája révén tanítványai egyre nagyobb létszámban választják a földrajzot érettségi tárgyként, jól megalapozott tudásuk, szép érettségi eredményeik a tanárnő kiváló szakmai munkáját dicsérik.

Felelősségteljesen közreműködik a tantervfejlesztési, felülvizsgálati feladatokban, javaslatot tesz a földrajz tantárggyal kapcsolatos taneszközök beszerzésére, tankönyvek, segédeszközök használatára. Kollégái elfogadják véleményét, elismerik szaktanári munkáját.

Szakmai, pedagógiai felkészültsége magas szintű. Ennek érdekében folyamatosan bővíti ismereteit, ezeket következetesen alkalmazza, kollégáival megosztja. 2009-ben Játék-és szabadidő szervező tanári képesítést szerzett, melyet jól hasznosít a tanulásmódszertan tantárgy oktatásában. A korszerű tanulásszervezéshez szükséges informatikai, számítástechnikai ismereteket mind a történelem, mind a földrajz tantárgy tanítása során rendszeresen használja.

Osztályában gondos nevelőtevékenységet folytat, tanítványai bizalommal fordulnak hozzá.
Kollégáival jó szakmai és emberi kapcsolatot alakított ki. Az intézmény hagyományait, szellemiségét őrző tevékenységével példamutató személyiség.

Mindezek alapján a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriuma az idei, 2009/2010-es tanévben elért eredményei, sikeres pedagógiai tevékenysége miatt, munkájának elismeréseként Dr. Löveiné Hadnagy Katalin tanárnőnek az Év Tanára kitüntető címet adományozta.


Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign