Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK;
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Felvételi
AJTP felvételi információk
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
May
27
Olasz nyelv érettségi (8:00)
 
May
23
Francia nyelv érettségi (8:00)
 
May
22
Fizika érettségi (8:00)
 
May
22
Vizuális kultúra érettségi (14:00)
 
May
21
Emelt szintű digitális kultúra érettségi (8:00)
 
May
20
Pünkösd hétfő, tanítási szünet
 
A Neumann-díj és Igazgatói díj díjazott tanulói
Ballagási ünnepségeink kiemelkedő pillanatai közé tartozik a legkiválóbb végzős tanulók munkájának elismerése a Neumann-díjjal. A Neumann Alapítvány ebben az évben is meghirdette erről szóló pályázatát. A döntőbizottság tagjai a Neumann Alapítvány kuratóriumának elnöke, egyik kuratóriumi tagja, a tantestület és a diákönkormányzat egy-egy képviselője voltak. A döntés nem született könnyen, hiszen valamennyi felterjesztett tanuló megkaphatta volna az elismerést. Végül a 2009/2010-es tanévben a döntőbizottság 5 végzős tanulónak ítélte oda a Neumann-díjakat.
 
1. Kiemelkedő tanulmányi munkája és versenyeredményei alapján Neumann-díjban részesült STÁL ZOLTÁN, a 12. C osztály tanulója.

Zoltán a Neumannban töltött évek alatt folyamatosan bizonyította kitartását és tehetségét. A természettudományok területén és az idegen nyelvek tanulásában egyaránt kiváló eredményeket ért el.

Versenyeredményei a neumannos évek során:

•    Irinyi kémiaverseny megyei 3. helyezés
•    Palotás matematikaverseny 6. helyezés
•    Francia helyesírási verseny 2. helyezés
•    Curie kémiaverseny területi 8. helyezés
•    Langwest angol nyelvi verseny 1. helyezés,

mely alapján angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. Kiváló nyelvtudásának és természettudományos ismereteinek köszönhetően az előző tanévben elnyerte az Amerikai Egyesült Államok Research Science Institute kutatóintézete által kiírt diákkutatói ösztöndíjat, amely a nyári szünetben két hónapos laboratóriumi kutatómunkát biztosított számára az Egyesült Államokban, egy nemzetközi csapat egyetlen magyar tagjaként. Ezt a munkát Magyarországon is folytatja.
Zoltán segítőkész, nyílt, barátságos egyénisége miatt népszerű diáktársai körében, tanárai pedig elismerik szorgalmát és példaértékű kitartását. Neumann díjához gratulálunk.


2.    Az iskolaközösségért végzett munkáját és kimagasló tanulmányi eredményeit iskolánk Neumann-díjjal ismeri el VÁRKONYI ZSOMBOR 12. F osztályos tanulónak.
Zsombor a Neumannban töltött évek során lelkiismeretes, kitartó munkát végzett, és társai számára is követésre méltó példát mutatott. Számos tanulmányi versenyen vett részt, különösen szép eredményeket ért el az informatika területén:


2008-ban a Nemes Tihamér verseny 1. helyét szerezte meg, a tavalyi tanévben az informatika OKTV 1. az idei tanévben 2. helyezettje lett. Sokoldalúságát mutatja, hogy festészeti különdíjban részesült a La Mia Italia versenyen. A nyelvtanulásban is figyelemre méltó eredményt ért el: sikeres angol felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. 
 

 
A tavalyi tanévben a 11. évfolyam legjobb tanulója díjat nyerte el. A tanulás mellett közösségi feladatokra is jutott ideje, tagja volt az iskolai diákönkormányzat vezetőségének, valamennyi iskolai rendezvényben szervezőként vett részt. Társai szeretik, tisztelik, segítségét kérik tanulmányi vagy személyes problémáik megoldásában. Neumann-díjához szeretettel gratulálunk.

3.    Sokoldalú, kreatív iskolai munkája és folyamatosan kitűnő tanulmányi eredménye alapján Neumann-díjban részesül BÓKA BRIGITTA, a 12. G osztály tanulója.

Brigi neumannos tanulmányait nyelvi előkészítő osztályban kezdte, és az idegen nyelvek iránt érzett szeretete, kedves egyénisége, sokoldalúsága, tájékozottsága miatt már ekkor kiemelkedett társai közül. Az iskolában működő finn szakkör aktív tagja, a tavalyi tanévben a szakkör vezetője volt. Aktívan részt vett mindhárom németországi cserekapcsolatban, két évvel ezelőtt a bocholti NEOS program projektmunkájában is. Angol nyelvből EUROPro felsőfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezik, a tavalyi tanévben a Langwest versenyen angolból 6. helyezést ért el. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Közgazdasági alapismeretek Elméleti gazdaságtan tantárgyból, a Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén országos 5. helyezést ért el, megszerezve ezzel a 80 felvételi többletpontot.
 
 
 
A kiemelkedő tanulmányi munka mellett sportlövészetből is előkelő diákolimpiai és országos eredményeket ért el.
 
Kitűnő tanulmányi eredményével, igényes, színes munkájával, kedves, barátságos személyiségével méltán érdemelte ki a Neumann-díjat, melyhez nagyon sok szeretettel gratulálunk.


4.    Következő Neumann Díjasunk az Arany János Tehetséggondozó Programunk kiemelkedő tehetségű, szorgalmú és eredményes tanulója ZSIGMOND ATTILA, a 12. I osztályból.
 
Magatartása példamutató, tanulmányi eredménye az elmúlt években mindvégig kiemelkedő volt. Angolból középfokú nyelvvizsgát szerzett, két évvel ezelőtt elnyerte az évfolyam legjobb tanulója díjat.
 

Versenyeredményei az iskolában töltött évek során:

•    AJTP matematika verseny, országos 1. hely
•    AJTP informatika verseny, országos 1. hely
•    Informatika OKTV 12. hely
•    Matematika OKTV 12. hely
•    Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye, Informatika országos 1. hely.

Attila szerény személyiségével, segítőkészségével osztálytársai körében is megbecsülést vívott ki, szívesen vett részt az osztályközösség és a kollégium programjaiban is.

Attila kitartásával és eredményeivel méltán érdemelte ki a Neumann-díjat, melyhez szeretettel gratulálunk.


5.    Kimagasló tanulmányi munkája és versenyeredményei elismeréseként iskolánk Neumann-díjban részesíti GÁL STEFÁNIA, 13. E osztályos tanulót.

Stefi a végzős két tanítási nyelvű osztály tanulója. Iskolai tanulmányai során minden tanévet kitűnő eredménnyel zárt, és minden tanévben általános dicséretben részesült. Munkáját pontosan, igényesen, rendkívüli odaadással végezte. 
 

 
Az évek előrehaladtával figyelme két tantárgy felé fordult fokozatosan: az angol nyelv és a közgazdaságtan területén több tanulmányi versenyen is elindult és ért el olyan eredményt, mely mind tanárait, mind társait büszkeséggel töltötte el.

•    A Langwest Országos Angol Tehetségkutató Tanulmányi Versenyen 2007-ben első helyet szerzett,
•    2008-ban a Juvenes Translatores Európai Uniós fordítási versenyen 10. helyezett lett,
•    ebben a tanévben az angol OKTV-n és a Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyén közgazdaság-marketing alapismeretek tantárgyból egyaránt 1. helyet szerzett.
Stefi mosolygós, szerény, ugyanakkor céltudatos lány, aki pontosan tudja, mit szeretne elérni a jövőben, és céljai érdekében képes és hajlandó kitartóan és keményen küzdeni. 
Ehhez kívánunk neki sok sikert, Neumann-díjához pedig szívből gratulálunk.A Neumann Középiskolában kiemelkedő jelentőségű elismerés az Igazgatói Díj, amelyet Dr. Sipos Mihály igazgató úr alapított és finanszíroz. Olyan tanulóknak ítélhető oda, akik tanulmányi munkájuk mellett építő tagjai az iskolai diákéletnek is. Ebben a tanévben is az iskolai diákönkormányzat döntött a díjazott személyéről.


Az Igazgatói Díjat HARSÁNYI KÁROLY, 12. F osztályos tanuló kapta.

Karcsi a Neumann-ba kerülése pillanatától aktív szervezője az iskolai diákéletnek, azt is mondhatnánk, hogy hamarabb vált a közösségi programok résztvevőjévé, mint Neumannos diákká. Kiváló szervezőkészséggel rendelkező, színes, sokoldalú személyiség, akinek mindig ott fénylik az a kedves, csibészes mosoly az arcán. Számára nem csak a tanulást, az eredményeket jelentette a Neumann, hanem izgalmas, színvonalas közösségi életet, egy olyan világot, ahol minden diák jól érzi magát.
 

Két éven át az Iskolai Diákönkormányzat elnöke volt. Ez idő alatt bebizonyította, hogy megérdemelte a bizalmat. A sikeresen megszervezett programok között ott voltak a gólyatáborok, a gólyabálok és vezetőképző táborok. De a programokon túl figyelt arra is, hogy a diákok felmerülő problémái mielőbb megoldást nyerjenek. A tanulók által felvetett kérdéseket és kéréseket korrekt, udvarias módon közvetítette az iskola vezetősége és tantestülete felé, hogy velük együttműködve azok mielőbb megoldást nyerhessenek.

Karcsi az a fiú, akihez bárki, bármikor odaléphet, mert ő meghallgat, segít és biztat. És egyszer csak azt veszed észre, hogy attól a csibészes mosolytól, mely az ő arcán fénylik, már a te szemed is mosolyog.

Igazgatói Díjához tiszta szívből gratulálunk!A díjazottak a képen balról jobbra igazgató úr mellett: Zsigmond Attila, Gál Stefánia, Bóka Brigitta, Stál Zoltán, Várkonyi Zsombor, Harsányi Károly.
 


Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign