Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK;
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Felvételi
AJTP felvételi információk
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
Jun
27
Tanévzáró ünnepség
8:00
Jun
26
Beiratkozás a 7. és 9. évfolyamra
 
Jun
19
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 19–28. (A bizottságok és a pontos dátumok megtekintéséhez katt. a címre!)
Jun
18
A tanítási év utolsó tanítási napja
 
Jun
13
Ágazati alapvizsga
június 13–14.
Jun
5
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 5–12.
Jun
4
Nemzeti Összetartozás Napja
Határtalanul! Témanap
Neumann-díjasok 2024

Iskolánkban a legkiválóbb végzős tanulók kiemelkedő munkáját a Neumann Alapítvány kuratóriuma Neumann-díjjal jutalmazza. Ezt az elismerést azok a diákok kapják, akik tanulmányi eredményükkel és emberi példamutatásukkal hozzájárultak az iskola sikeréhez. A 2023/2024-es tanévben végzettek közül nyolc diákunk nyerte el a Neumann-díjat.


(A nagyításhoz katt. a képekre!)


Az első Neumann-díjas kitüntetett Braun Zsófia, a 12B osztály tanulója.


Zsófi a végzős reál gimnáziumi osztály tanulója. Rendkívül sokoldalú személyiség, aki elkötelezett érdeklődést mutat a matematika és az informatika, a természet és a társadalomtudományok iránt egyaránt. Szereti a kihívásokat, precizitása, nyitottsága, munkafegyelme és kiváló problémamegoldó képessége mind szerepet játszik abban, hogy a legrangosabb tanulmányi versenyeken is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.


Valamennyi sikerét felsorolni lehetetlen, de mindenképpen ki kell emelni, hogy

 • a tavalyi évben a FIRST Global Challenge nemzetközi robotikaversenyen a magyar csapat tagjaként Szingapúrban a második helyet szerezték meg
 • a Ki tud többet Olaszországról kvízversenyen országos 1. helyezett volt,
 • az idei tanévben döntős volt az Országos Középiskolai Problémamegoldó versenyen,
 • és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából a döntőben 8. helyezést ért el,

Zsófi a világ megismerésére nyitott fiatal, szeret olvasni, értékeli a filmeket és a színházat is. Kiváló képességei mellett szerénység és rendkívüli intelligencia jellemzi. Szívesen dolgozik együtt csapatban is társaival, ahol nemcsak részese, de irányítója, koordinátora is a közös munkának. Kívánunk nekik további sok szép sikert, Neumann-díjához szeretettel gratulálunk!


Az idei tanév második Neumann-díjasa Csiki Barbara, a 12H osztály tanulója.


Barbi egykori kisgimnazistaként már az első évben elnyerte az évfolyam legjobb tanulója díjat. A tizedik évfolyam után a humán irányt választotta. Szívesen vett részt tanulmányi versenyeken is, eredményei főként a humán tantárgyakhoz kapcsolódnak. Ezek közül a legékesebbek:

 • Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 1. helyezés, országos 14. helyezés,
 • az Egri Lokálpatrióta Egylet „Egerről közhelyek nélkül” városismereti csapatverseny 2. helyezés,
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tehetségútlevél program Irodalom szekció, országos 2. hely,
 • Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei 1. helyezés, országos különdíj,
 • Kazinczy Ferenc „Szép magyar beszéd” verseny bronz fokozatú emlékérem.

Barbi segítőkész, toleráns, érett személyiség, akit tisztelnek és szeretnek osztálytársai, és akinek a véleménye fontos számukra. Gratulálunk Barbinak, és további szép sikereket kívánunk neki tanulmányai során.


Az idei tanév harmadik Neumann-díjasa Erdélyi Botond, a 12E osztály tanulója.


Személyiségét tekintve Boti mindig is a segítőkész, nyitott és rendkívül tehetséges tanulók körébe tartozott. Érdeklődése szerteágazó, hamar magas fokra fejlesztette angol nyelvtudását, amelyet nyelvvizsga és kimagasló százalékú emelt szintű érettségi is tanúsít, s azóta is eszközként kamatoztatja idegennyelvi jártasságát élete minden területén.


Az Európai Parlament Nagykövet Iskola Program junior nagyköveteként sikereket mondhat magáénak csapatával, hiszen az Euroscola országos online kvíz harmadik legjobb csapatának tagja, valamint a 4 for Europe Európai Uniós középiskolás vetélkedő regionális győztese, s országos 7. helyezettje is lett egyben. A sikerek tovább folytatódtak a Közgazdasági Diákolimpia országos döntőjébe jutásával.


Érdeklődésének másik tárgya a környezetvédelem, s szintén csapatban országos 1. helyezést ért el a Bisel természetvédelmi versenyén. Tagja volt a Europe Goes Zero Erasmus projekt iskolai csapatának, és két nemzetközi diáktalálkozón is kimagasló eredménnyel képviselte iskolánkat. Tanulmányainak méltó zárásaként, egyéni törekvésein túlmutató, a neumannos közösséget támogató szándéka is célba ért: barátjával víztisztítóval ellátott ivókút berendezést nyertek iskolánknak.


Botit sokoldalúsága, vállalkozó szelleme különösen értékes tagjává emelte a neumannos közösségnek. Szívből gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk neki!


A negyedik kitüntetett Fiser Boldizsár Zoltán, a 12F osztály tanulója.


Boldi a közgazdasági-informatikai tagozatos osztály végzős tanulója, közvetlen, barátságos, diák. Elsősorban a reál és a közgazdasági tantárgyak iránt mutat érdeklődést, de az idegen nyelvek területén is sikeresen teljesített, hiszen angol nyelvből felsőfokú, francia nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett.


Rengeteg tanulmányi versenyen vett részt és olyan sok kiváló eredményt ért el, hogy ezeket közül csak a legkiemelkedőbbeket lehetséges felsorolni:

 • a Mathias Corvinus Collegium által szervezett matematika versenyen országos 1. hely
 • Ernst & Young-Junior Achievement Innovation Challenge országos 1. hely
 • Luca Pacioli középiskolás pénzügyi verseny országos 2. hely és Kiválósági Díj
 • Pénzügyi Junior Klasszis csapatverseny országos 5. hely
 • Bank Code középiskolás pénzügyi verseny országos 8. hely
 • a Magyar Közgazdasági Társaság és a Budapesti Corvinus Egyetem és nemzetközi partnereik által szervezett Közgazdasági Diákolimpia országos döntőjében megszerezett 8. hely,
 • és számtalan megyei 1. hely a Zrínyi Ilona, a Kertész-Palotás és a Kenguru matematika versenyeken.

Az elért eredmények, a kiemelkedő versenyszellem és kedves, megnyerő személyisége, tanuláshoz való hozzáállása alapján választotta a döntőbizottság Boldizsárt a Neumann-díjas kitüntetettek közé.


Az idei tanévben a Neumann-díjat ötödik kitüntetettként Hekeli Dóra, a 12H osztály tanulója kapja.


Dóri hat évvel ezelőtt kisgimnazistaként került iskolánkba, és eredményei, példamutató magatartása már tanulmányai elején méltóvá tették az évfolyam legjobb tanulója címre. A 11. évfolyamtól humán gimnáziumi osztályban tanult, és számos versenyeredményt szerzett a magyar és az idegen nyelvek tanulmányterületén:

 • a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjének rendszeres szereplője, 2021-ben az országos döntő 1. helyezettje volt,
 • az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny megyei 2. helyezettje, országos 28. helyezettje,
 • a Le Quiz Franco-Allemand Francia Intézet csapatversenyének országos 1. helyezett csapat tagja volt.

Angol nyelvből felsőfokú, francia nyelvből középfokú nyelvvizsgája van.


Dóri a tanulás mellett értékrendjében és közösségi munkájában is példaként állítható diáktársai elé. Segítőkész, kedves, gazdag lelkivilágú, érzékeny személyiség, mások problémái megérintik, együttérző és figyelmes. Osztálytársai szeretik, tisztelik, mindenben számíthatnak rá. Szívből gratulálunk neki a Neumann-díjhoz!


Az idei tanév hatodik Neumann-díjasa Juhász Domonkos, a 12E osztály tanulója.


Domonkos az a tanuló a Neumann történetében, aki öt évvel ezelőtt önmagát keresve és elfogadást remélve érkezett iskolánkba, hogy szellemi éhségét és csillapíthatatlan érdeklődését a vele hasonló tanulókkal megoszthassa. A kezdeti bizonytalanságokon túllépve, fokozatosan adta vissza iskolánk Domi számára a tanulás és érdeklődés örömét, s intézményünk szellemisége és befogadó légköre ékes példává emelte őt annak, hogy minden tanulóban ott rejlik a tehetség és a potenciális lehetőség.


Intézményünk számára történelmi erővel bíró tanulmányi eredménye teszi Domonkost különösen emlékezetessé, hiszen a 2023/24-es tanévben I. helyezést ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen angol nyelvből. Az angol nyelv iránti elköteleződése és szeretete még nem lett volna elegendő egy ilyen eredmény eléréséhez, ha nem szegődik szárnyaló intellektusa mellé az angol irodalom, pszichológia és társadalomtudomány iránti érdeklődése és lelkesedése.


Ez az eredmény és a minden értelemben sikeresen bejárt útja tette Domonkost érdemessé a Neumann-díj elnyerésére. Gratulálunk hozzá!


A hetedik díjazott Math Bence, a 12B osztály tanulója.


Bence a kisgimnáziumi képzésben kezdte neumannos tanulmányait, most biológia-kémia tagozatos reál gimnazistaként ballag. Középiskolai évei alatt végig kitűnő tanulmányi eredménnyel teljesített, kisgimnazistaként elnyerte az „Évfolyam legjobb tanulója” címet, számos tantárgyi és szaktanári dicséretet szerzett. Elmélyült érdeklődést mutat a természettudományok iránt, tagja volt annak a csapatnak, akik a Semmelweis Egyetem egészségversenyén több mint 800 csapatból a 26. helyen végeztek. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát és hibátlan, 100%-os előrehozott érettségit tett.


Kiváló képességei mellett rendkívüli szerénysége, intelligenciája és széleskörű érdeklődése is gazdagítja fejlődését. Elkötelezetten dolgozik másokért. 2021-ben csatlakozott a ROTARY ifjúsági tagozatához, az Interact-hoz, ebben a tanévben a klub alelnökeként tevékenykedett. A klub létszáma a járvány után visszaesett, és Bencének komoly szerepe volt abban, hogy ezt a fiatalokból álló segítő szervezetet újra talpra állítsa. Rendszeresen szervezi az Interact jótékonysági projektjeit, köztük a jól ismert augusztusi „Patak Parti Kacsa Parti”-t, de gyűjtöttek már karácsonyi ajándékot nehéz sorsú gyerekekkel foglalkozó iskolának, segítik az egri kutyamenhelyet gyűjtéssel és a kutyusok rendszeres sétáltatásával is. Bence mindenben örömmel, odaadóan vesz részt.


Sikeres továbbtanulást kívánunk neki, Neumann-díjához szeretettel gratulálunk!


Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban Neumann-díjban részesül Török Jonatán, a 12B osztály tanulója.


Jonatán hat évvel ezelőtt kisgimnazistaként került a Neumannba, és a végzős évfolyam matematika-fizika tagozatos reál gimnáziumi osztályában érettségizik. Mindvégig kitűnő tanulmányi eredménnyel, számtalan szaktanári dicsérettel végezte tanulmányait, és ezek mellett szívesen mérettette meg magát tanulmányi versenyeken is matematika és fizika tantárgyból.


A reál tudományok mellett az irodalom is érdekli, sokat olvas, és anyanyelvünk ápolása iránt is mély elkötelezettséget érez. A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyen két évvel ezelőtt az országos fordulóba jutott, az idei tanévben pedig elhozta az országos döntőből a Kazinczy emlékérmet, ami az anyanyelvápoló mozgalom középiskolások számára nyújtott legrangosabb kitüntetése.


Jonatán 11 éve tanul gitározni, és a rengeteg zeneiskolai hangverseny mellett ezüst és arany minősítéseket szerzett a megyei gitárversenyeken. Iskolai rendezvényeinknek is rendszeres szereplője, aki konferálóként és zenei produkciók szereplőjeként is színesíti közös műsorainkat.


Tanulmányi és közösségi munkája, kedves, segítőkész, példamutató, mindig új utakat kereső magatartása miatt Jonatán a Neumann-díj méltó kitüntetettje. Szívből gratulálunk neki és valamennyi díjazottnak!


A Neumann Gimnáziumban kiemelkedő jelentőségű az Igazgatói Díj, amelyet dr. Sipos Mihály igazgató úr alapított és finanszíroz. Ez a díj olyan tanulóknak ítélhető oda, akik az iskolai diákéletnek építő és meghatározó tagjai.


A 2023/2024-as tanévben az Igazgatói Díjat Gacsal Enikő 12F osztályos és Nagy Sára 12E osztályos tanulók kapják.


Enikő 2019-ben nyelvi előkészítő osztályban kezdte tanulmányait, most közgazdasági osztályból ballag. Gólya évfolyamának leglelkesebb diákönkormányzati tagja volt, mindig lehetett számítani a segítségére és jelenlétére. Három évig volt az IDÖ vezetőségének tagja, egy éven át elnöke is. Számtalan iskolai program szervezője, az idei tanévet megnyitó gólyatábor táborvezetője volt. Mindig szívügye volt a diákönkormányzat és az iskola, sosem félt hallatni a hangját, gyakran állt ki társai érdekeiért, amit mindig önmaga elé helyezett.


Sára a két tanítási nyelvű osztály végzőse. Már gólya korában kiemelkedően aktív diákönkormányzati tag volt, hamar a csapat meghatározó tagjává vált. Kedves és mindig vidám jelenléte, segítőkész személyisége sokat jelentett a Diákönkormányzat számára. Két éven át volt az IDÖ vezetőségének tagja, először helyettese majd társelnöke. Elnöki munkája során példamutatóan képviselte a diákságot, és segítette az iskola munkáját.


Mindkettőjüknek meghatározó szerepe volt az iskola marketingmunkájában, a szülőkkel való kommunikációban, az iskolavezetés beiskolázási munkájának segítésében.


Kitartást és további kiváló eredményeket kívánunk nekik, Igazgatói Díjukhoz pedig szívből gratulálunk!Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign