Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK;
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Felvételi
AJTP felvételi információk
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
Jun
27
Tanévzáró ünnepség
8:00
Jun
26
Beiratkozás a 7. és 9. évfolyamra
 
Jun
19
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 19–28. (A bizottságok és a pontos dátumok megtekintéséhez katt. a címre!)
Jun
18
A tanítási év utolsó tanítási napja
 
Jun
13
Ágazati alapvizsga
június 13–14.
Jun
5
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 5–12.
Jun
4
Nemzeti Összetartozás Napja
Határtalanul! Témanap
Igazgatói tájékoztató a szülők számára
Kedves Szülők!

A koronavírus-járvány mindannyiunk életét más mederbe terelte. Nem tervezett, negatív hatással van a családok, a munkahelyek megszokott rendjére, s nem jelent kivételt az iskolánk sem.
A tantermen kívüli oktatás, a digitális módszerek alkalmazása nem idegen a Neumann tanáraitól. Van programunk, nem jelenthet akadályt az infrastruktúra.
Ugyanakkor felelőtlen kijelentés lenne, ha azt mondanám, hogy nem fognak sérülni a tanulóink tanulmányi előmenetelével összefüggő érdekei. Ahhoz, hogy ez ne befolyásolja továbbhaladásukat, ne akadályozza középiskolai céljaik megvalósítását, az iskolaszereplők (tanárok, szülők, tanulók) közös és sokoldalú együttműködésére van szükség.
Tájékoztatom Önöket az első hét történéseiről:
1.    A munka elindult, minden tanulót el tudunk érni.

2.    Kijelöltük a prioritásokat, melynek élén az érettségi vizsgákra való felkészítés szerepel.
További rangsor:
  •     a végzős tanulók sikeres tanévzárása
  •     az érettségi és a következő tanévben is tanulandó tantárgyak oktatása
  •     az egyes osztályok speciális tantárgyainak oktatása
  •     minden egyéb tantárgy oktatása
  •     ahol indokoltnak látjuk, ott a tananyag(ok) átcsoportosításának, jövő évre történő átvitelének lehetőségével is élünk
3.    Az új rendszerű oktatási-tanulási folyamat nem jelent tanítási szünetet sem a pedagógus, sem a tanulók számára!

4.    Minden tanár elkészítette az április17-ig, végzős évfolyamon április 30-ig szóló haladási ütemtervét. Ezt a tanulók is megismerik.

5.    A haladási tervek megvalósulását hetente ellenőrizzük.

6.    A digitális módszerek sokfélék. A szaktanárok segítséget nyújtanak az interneten, TV csatornákon és egyéb helyeken fellelhető oktatási programok között történő eligazodásban.
A feladatuk és felelősségük az új rendszerben nem mérséklődik sem a tananyag feldolgozásában, sem az ismeretek elsajátításának ellenőrzésében, értékelésében.

7.    A tanév végi osztályozás során:
  a.)    figyelembe vesszük az eddigi teljesítményt
  b.)    a digitális teljesítményt (félévi, évi)
  c.)    ha indokolt, akkor osztályozó vizsgát írunk elő (módját, formáját időben meg fogják ismerni)


         
 Fontos hangsúlyoznom, hogy az előírt követelményeket az új rendszerben is teljesíteni kell, aminek elmaradása szankciókkal jár!

8.    A 10. évfolyam választásával kapcsolatos információk döntően megtörténtek, a jelentkezések határidejét (április 15.) tartani tudjuk.
9.    Az E-napló vezetését felfüggesztjük. A haladási ütem és a tanári, tanulói munka ellenőrzését más módon oldjuk meg.

Kedves Szülők!
Tudom, hogy mindenki nagy vehemenciával kezdte a munkát! Ez részben dicséretes, de veszélyeket is rejt magában. Éppen ezért az első hét tapasztalatai alapján igyekszünk „rendet vágni”, rendszert vinni a megoldásokba! Tanáraink is ésszerű lassításra és türelemre kapnak késztetést.
Tegyünk azért, hogy a lelkesedés, a motiváció továbbra is megmaradjon!
Önöktől, szülőktől  türelmet, megértést kérünk. Kérem, hogy bízzanak   bennünk, ahogy mi is feltétlenül bízunk abban, hogy segítségünkre lesznek gyermekeik motiválásában, az otthoni tanulási feltételek megteremtésében.
Kérem, hogy a különböző fórumokon, internetes oldalakon megjelenő „segítő szándékú” elemzéseket, híreket fenntartással kezeljék. A központi (kormányzati, minisztériumi stb.) előírások iskolai értelmezése, a kapcsolódó döntések meghozatala igazgatói feladat, ezekről is tájékoztatom Önöket.

Kívánok Önöknek jó egészséget, tartsák és tartassák be az egészségügyi szakemberek ajánlásait!
Bízzunk egymásban és segítsük az önök gyermekeit, a mi diákjainkat!

Eger, 2020. március 21.
                                Dr. Sipos Mihály
                                    igazgató


Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign