Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁKTantermen kívüli digitális oktatás
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Felvételi feladatok
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
EYON Comenius Blog
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
May
1
A munka ünnepe (tanítási szünet)
A munka ünnepe (tanítási szünet)
Apr
28
Felvételi döntés visszajelzése az általános iskolás tanulóknak
Felvételi döntés visszajelzése az általános iskolás tanulóknak
Apr
24
Fenntarthatósági témahét
Fenntarthatósági témahét (április 24-28.)
Apr
22
Föld Napja
Föld Napja
Apr
20
A tavaszi érettségivel kapcsolatos osztályozóvizsgák napja
A tavaszi érettségivel kapcsolatos osztályozóvizsgák napja
Apr
17
Digitális országos kimeneti mérés a 8. és a 9. évfolyamon
Digitális országos kimeneti mérés a 8. és a 9. évfolyamon (április 17-20.)
Apr
16
Holokauszt Emléknap
Holokauszt Emléknap
Apr
11
Költészet Napja
Költészet Napja
Apr
6
Tavaszi szünet
Tavaszi szünet (A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5. szerda, a szünet utáni első tanítási nap: április 12. szerda.)
Apr
4
Diáknapok
Diáknapok (április 4-5.)
Mar
31
AJTP Vállalkozói Verseny
AJTP Vállalkozói Verseny
Mar
27
Digitális témahét, Neumann napok
Digitális témahét, Neumann napok (március 27-31.)
ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány)


ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány)

Az ECDL (European Comuter Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói jogosítvány, mely kortól függetlenül nyújtani, illetve igazolni igyekszik a felhasználói ismereteket. Megszerzéséhez

Az ECDL:
 • emeli az általános számítástechnikai tudásszintet a jelenlegi és a leendő munkavállalók körében,
 • nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket , széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.
 • az újonnan kialakult információs társadalom igényeihez alkalmazkodva az ECDL jogosítvánnyal rendelkező munkatársak az EU-ban támasztott követelményeknek megfelelő számítógép-használói tudással rendelkeznek.
 • növeli az információ-technológiai befektetések hatékonyságát,

•  megismerteti a felhasználókat a legjobb és a legmagasabb színvonalú módszerekkel

 • fokozza a számítógéppel dolgozók munkájának hatékonyságát.
 • a vizsga moduláris jellegű : adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.
 • készségeket alakít ki , amelyek a hardver és szoftver  típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot, így a megszerzett tudás konvertálható.
 • mivel az ECDL (vagy annak egyes modulvizsgái) garantálják a számítógép használatát igénylő munkakör betöltéséhez szükséges ismereteket, ily módon a dolgozók munkája hatékonyabbá válik , ami elősegíti az IT beruházások gyorsabb megtérülését is.
 • a munkáltató maga határozhatja meg, mely modulokból kell a dolgozóknak vizsgát tenni (vagy felvételkor mely modulvizsgákat várja el): a feladatokhoz igazodva a tudás folyamatosan bővíthető.
 • új munkavállaló nem igényel külön betanítást , a már sokszor említett felhasználói szintű ismeretek meglétének köszönhetően, amely lehetővé teszi az ismeretek alkalmazását bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetben: ez a munkáltatónak jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelent.
 • A megszerzett tudás készségszintű ismereteket jelent, tehát specializálható, azaz a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében könnyűszerrel alkalmazható.
ECDL: 2005 őszi újdonság

Az információs társadalom térhódításával egyre inkább közös társadalmi felelősségvállalásra buzdít az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) program hazai felelőse, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). "Ma a kimutatások szerint Magyarország lakosságának mintegy 60%-a informatikai analfabéta, így nem képes az információs társadalom adta lehetőségek kihasználására. A feladat és a jó példa adott, a megoldás - az ECDL - úgyszintén: példát kell vennünk Írországról, ahol az ECDL-tulajdonosok száma meghaladta a lélekszám 9%-át míg hazánkban ez az arány 2%" - mondta el sajtótájékoztató keretében Alföldi István, az ECDL-program igazgatója.

Addig is azonban, míg készül az e kérdéskört is érintő Nemzeti Fejlesztési Terv, az ECDL-élet nem áll meg:

A nemzetközi ECDL Alapítvány, lépést tartva az információs társadalom növekvő igényeivel új, önálló vizsgamodulokat vezet be:

 • Október végétől indul a magyar kezdeményezésre létrehozott, a digitális fényképek számítógépes feldolgozásáról szóló Képszerkesztés (ImageMaker) modul. A modulhoz nemzetközileg akkreditált tananyag is tartozik magyar és angol nyelven. A tankönyv a Kossuth Kiadó gondozásában a napokban jelent meg.
 • Kísérleti jelleggel már megkezdődtek a vizsgák a másik új modulból, a CAD-ből. A képzés, illetve vizsga hamarosan az ország több vizsgaközpontjában is elérhető lesz. .
 • Várhatóan 2006-tól indul hazánkban a Webkezdő (Webstarter) modul: ezen a vizsgán a jelöltek alapszintű honlap-készítői tudásukat bizonyíthatják nemzetközileg egységes követelményrendszer szerint.

Az informatikai írástudást érintő izgalmas bejelentéseken túl a sajtótájékoztatón került sor a www.ecdlonline.hu vizsgafelkészítő honlap bemutatására

ÚJ MODUL: ECDL Képszerkesztés

Részletes Ismertető

Az ECDL Alapítvány által akkreditált, magyar fejlesztésű Képszerkesztés (Image Maker) egy új bizonyítvány, ami a digitális fényképek számítógépes feldolgozásával kapcsolatos ismereteket igazolja, így ideális a középiskolás diákok, egyetemisták, kisvállalkozások, közösségi csoportok és egyének számára egyaránt.

Az EDCL Képszerkesztés modul kifejezetten azoknak szól, akik a digitális képalkotás készségét a napi gyakorlat szintjén szeretnék elsajátítani.

Az ECDL képszerkesztés bizonyítvány igazolja, hogy a vizsgázó

 • tisztában van a digitális képszerkesztés főbb alapfogalmaival
 • ért és használ valamilyen digitális képszerkesztő alkalmazást
 • tud képeket letölteni, elmenteni, és szerkeszteni.
 • tud képeket szerkeszteni szövegformázás, filterek, rajzolási és festő eszközök használatával
 • tud előkészíteni képeket nyomtatásra, vagy a weben való közzétételére

Az ECDL képszerkesztés bizonyítvány megszerzéséhez körülbelül 20-30 órás oktatásra van szükség. A vizsga 45 perces.

A Képszerkesztés modul.

 • .tanulóknak , otthoni felhasználóknak és kisvállalkozásoknak készült
 • .egyszerű, könnyen követhető program
 • .megmagyarázza a digitális képszerkesztés fogalmait
 • .biztos alapot ad a digitális képalkotás munkájához
 • .elsajátítása során megszerzett tudással számos képfeldolgozó programmal lehet dolgozni a freeware-től a professzionális képfeldolgozó programcsomagokig bezárólag
 • .a lehető leghatékonyabb, gyakorlatban is használható elemekre összpontosít
 • . bizonyítványának minőségét meghatározó követelményrendszer nemzetközi szakértők ajánlásai alapján készült
 • .a nemzetközi hírnevű ECDL Alapítvány terméke

A vizsgáztatás országszerte 2005 őszén indul. A modulhoz nemzetközileg akkreditált tananyag tartozik (Képszerkesztés, Kossuth Kiadó 2005.), amely 2005 októberében jelenik meg.

ÚJ MODUL: ECDL CAD

Ismertető

Az ECDL CAD 1.5 modul független nemzetközi szabvány a kétdimenziós számítógépes tervezés alapkészségeinek elsajátítására. A sikeresen vizsgázók tudásukról nemzetközileg elismert bizonyítványt kapnak.

A tananyag legfrissebb változata - az ECDL CAD 1.5 - a legteljesebb, legújabb és legkorszerűbb CAD alapkészségekről ad tanúsítványt.

Kinek szól az ECDL CAD 1.5?

Olyan diákoknak, illetve szakembereknek szól, akiknek fontos, hogy napi munkájukhoz szükséges CAD-es ismereteiket nemzetközi bizonyítvánnyal is igazolni tudják.

Milyen készségeket igazol az ECDL CAD 1.5?

A bizonyítvány azt igazolja, hogy a vizsgázó képes kezelni egy kétdimenziós CAD alkalmazás szabványos funkcióit, amelyek az alábbiak:

 • Tárgyak és elemek létrehozása, mozgatása és módosítása
 • Tárgy tulajdonságainak módosítása
 • Nyomtatás vagy rajzgépre küldés előkészítése

A vizsgán a jelölt ugyancsak számot ad a CAD alkalmazások egyes olyan bonyolultabb funkcióinak a kezeléséről, mint például más alkalmazásokból származó tárgyak beillesztése.

Az ECDL CAD vizsga objektív mérőeszközt biztosít az alapvető CAD-használói készségek tekintetében, és megalapozza a CAD-del kapcsolatos területeken történő továbbképzést, vagy szakmai előrelépést.

Milyen területeket ölel fel az ECDL CAD 1.5 bizonyítvány?

Az ECDL CAD 1.5 vizsgát sikeresen teljesítő jelöltek alapos ismeretekről tesznek tanúbizonyságot a kétdimenziós CAD alkalmazások alábbi funkcióval kapcsolatban:

 • Navigáció, eszközök és nézetek használata
 • Fóliák és szintek használata
 • Rajzok cseréje - rajzok kiírása különböző formátumokban, rajzok beolvasása
 • Tárgyak és elemek (például vonalak, téglalapok, körívek, sokszögek, kitöltések) létrehozása
 • Kijelölő eszközök használata
 • Tárgyak és elemek manipulálása, például másolása, mozgatása, törlése, forgatása, átméretezése, tükrözése, nyújtása, eltolása, meghosszabbítása
 • Kérdés típusú parancsok használata például távolságok, szögek, területek mérése céljából
 • Tulajdonságok beállítása és módosítása
 • Szövegek és méretezések beillesztése, létrehozása és módosítása
 • Blokkok és mezők használata
 • OLE használata, például egy fájl beágyazására vagy csatolására valamint hiperhivatkozás hozzáadása egy tárgyhoz
 • Rajzgép és nyomtatási lehetőségek használata és módosítása

Az ECDL CAD 1.5 modul.

 • .CAD-szakemberekkel és az iparág vezető szakembereivel konzultálva készült
 • .szigorúan meghatározott tartalommal, felhasználóbarát formátumban férhető hozzá
 • .bizonyítványa független, nemzetközileg elismert, és megfelel a modern végfelhasználói követelményeknek
 • .bevezetését a nemzetközi ECDL Alapítvány neve fémjelzi.

A munkáltató számára az ECDL CAD 1.5 az alábbi előnyöket biztosítja:

 • Objektív mérőeszközt biztosít a kétdimenziós CAD ismeretek tekintetében
 • A munkavállalók biztos tudását igazolja a kétdimenziós CAD műveletek terén
 • Csökkenti a kétdimenziós CAD ismeretek hiánya miatt bekövetkező időveszteséget
 • Növeli a produktivitást

Az ECDL CAD 1.5 a jelenleg piacvezető AutoCAD Lite környezetben áll rendelkezésre, továbbfejlesztése során el fog készülni a Bentley (Microstation) változat is.

Az ECDL CAD vizsgáztatás kísérleti jelleggel már elindult, hamarosan az ország több vizsgaközpontjában is elérhető lesz.

ÚJ MODUL: ECDL Webkezdő

Ismertető

Az ECDL Alapítvány által kifejlesztett ECDL Webkezdő (Webstarter) megszerzésével elsajátítható mindaz a tudás, ami egyszerűbb honlap tervezéséhez, létrehozásához és fenntartásához szükséges.

Az ECDL Webkezdő azok számára készült, akik el szeretnék sajátítani a weboldalak készítésével és karbantartásával kapcsolatos ismereteket anélkül, hogy időt és pénzt kelljen áldozniuk egy professzionális Webtervező programra.

Az ECDL Webkezdő tehát elsősorban középiskolás diákok, kisebb vállalkozások, és egyének számára nyújt jól használható, könnyen elsajátítható webes ismereteket.

A webes tervezés alapjainak ismertetésével az ECDL Webkezdő mindazt a tudást nyújtja, ami szükséges az elinduláshoz.
Az ECDL Webkezdő modul igazolja, hogy a vizsgázó:

 • tisztában van a weblap-készítés alapfogalmaival
 • rendelkezik a szükséges és alapvető ismeretekkel egy Weboldal létrehozásához
 • ismeri, érti a HTML alapvető elveit
 • képes egyszerűbb HTML kódot írni
 • képes Web-szerkesztő program segítségével weboldalakat, táblázatokat és űrlapokat létrehozni, valamint kereteket és szövegformázást alkalmazni
 • tud képekkel dolgozni egy weboldalon
 • képes egy weboldalt közzé tenni, feltenni a világhálóra
 • fel tudja mérni a weboldalak biztonsági kockázatait, és tisztában van az internet jogi kérdéseivel is

Az ECDL Webkezdő moduljával mindez egy kb. 20-30 órás tanfolyammal elérhető, és egy 45 perces vizsgával mérhető.

Előnyök :

 • célzottan diákok, otthoni felhasználók, ill. kisvállalkozások számára készült
 • tematikája egyszerű, könnyen követhető
 • bevezet a weblap-készítés alapvető ismereteibe
 • számos, különböző web-szerkesztőhöz használható ismereteket nyújt
 • a lehető leghatékonyabb, gyakorlatban is használható elemekre összpontosít
 • a bizonyítvány minőségét meghatározó követelményrendszer nemzetközi szakértők ajánlásai alapján készült
 • a nemzetközi hírnevű ECDL Alapítvány terméke

A vizsgáztatás 2006. február 1-jétől indul.

1 elméleti és 6 gyakorlati vizsgát kell letenni. A vizsgák letételére a regisztrációtól számítva 3 év áll a hallgatók rendelkezésére. Az Európai Unió és az ECDL Alapítvány tervei szerint 2005-ig minden európai országban elismertté válik az ECDL bizonyítvány. Magyarország képviseletében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1997. júniusában 13. országként csatlakozott a mozgalomhoz. Ma már 138 országban, 36 nyelven érhető el az ECDL. A vizsgáztatás Magyarországon 1997. decemberében kezdődött meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által akkreditált vizsgaközpontokban, melyek száma mára 376-re gyarapodott. Ebből 197 középiskolában, 42 felsőoktatási intézményben, 9 regionális munkaerő-fejlesztő, és képző központban, 115 egyéb intézményben. A statisztika szerint 2004 közepéig világszerte összesen több mint 4,5 millió fő kezdte meg, ill. teljesítette az ECDL vizsgákat. Magyarországon 2004. augusztusáig a vizsgaközpontoknak kiadott vizsgakártyák száma is mintegy 150 ezer, több mint 75 ezren pedig már a bizonyítványt is megszerezték. A regisztrált hallgatók 42%-a 20 évnél fiatalabb, 20%-a 20-30 év közötti, 38%-uk pedig idősebb, mint negyven éves. Az ECDL Magyarországon mára része az országos pedagógus-továbbképzési programnak, köztisztviselők számára pedig szintén akkreditált képzés. Az ECDL szerepe a közoktatásban is egyre nagyobb.


Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign