Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK;
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Felvételi
AJTP felvételi információk
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
Jun
27
Tanévzáró ünnepség
8:00
Jun
26
Beiratkozás a 7. és 9. évfolyamra
 
Jun
19
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 19–28. (A bizottságok és a pontos dátumok megtekintéséhez katt. a címre!)
Jun
18
A tanítási év utolsó tanítási napja
 
Jun
13
Ágazati alapvizsga
június 13–14.
Jun
5
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 5–12.
Jun
4
Nemzeti Összetartozás Napja
Határtalanul! Témanap
Az Év Tanára és az Igazgatói Díj nyertese
Az Év Tanára
A tanulmányi versenyekre való felkészítés, a tanulók sokszínű motiválása és a versenyeken elért kiemelkedő sikerek miatt a Neumann Középiskola sokadszorra is az Év Tanára címmel tünteti ki Király Sándor tanár urat.
A sokoldalúan képzett kolléga 1991-től dolgozik a Neumann János Középiskola és Kollégiumban.  Informatikai és közgazdasági tantárgyakat oktat igen jó hatékonysággal. Tanítványai kimagasló szintű tudásra tesznek szert évről-évre, amit az érettségi vizsgákon, tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön bizonyítanak. Számítástechnikát angol nyelven is tanít a két tanítási nyelvű osztályainkban.
A több diplomás (programozó matematikus, közgazdász, informatikus tanár) elvégezve a Debreceni Egyetem PhD kurzusát, Summa cum-laude minősítéssel doktori címet szerzett. 
A fiatal tehetségek felismerésében, a tanulmányi versenyekre való felkészülés motiválásában, a tehetség kibontakoztatásában és fejlesztésében kiemelkedő sikereket ér el. Számos tanítványa ma már hazai és külföldi egyetemek, kutató intézetek elismert oktatója, szakembere.
Király kolléga tanítványai közül évenként 20-25 tanuló jut az Országos Tanulmányi Versenyek (OKTV, SZÉTV, Nemes Tihamér) döntőibe és nagy részük olyan eredményt ér el, mely a felvételi megmérettetések során többletpontokhoz juttatja őket.
Az utóbbi évtizedben nem volt olyan év, hogy diákjai az említett versenyeken ne szereztek volna első helyet.  Többen jutottak ki a Nemzetközi Diákolimpiára, ahol Magyarországot képviselték.
A 2012/2013. tanévben elért kimagasló sikerei:
 • Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny Alkalmazói kategória: 8 fő jutott a döntőbe: 1. Székely Szilveszter, 2. Váradi Péter, valamint 9., 13., 36., 45., 48. helyezések,
 • Programozói kategória: 2 fő döntőben, 2. helyezett Székely Szilveszter;
 • Informatika OKTV I. kategória (alkalmazói) 1. helyezett - Tilk Bence
 • II. kategória (programozói) 20. Tilk Bence
 • SZÉTV Informatikai alapismeretek - országos döntőbe jutott 6 fő
 • Közgazdasági alapismeretek - országos döntőbe jutott 7 fő - legjobb eredmények -5., 10., 12., 17., 23., 26., 28. helyezések
 • Debreceni Egyetem Programozási Csapatverseny - regionális döntő 3. helyezés (Tilk Bence, Székely Szilveszter, Vincze Ádám)
 • Közép Európai Informatikai Diákolimpiai Válogató verseny - Székely Szilveszter 4. helyezés
 • Nemzetközi Informatikai Diákolimpiai Válogatóverseny - Tilk Bence 8. helyezés.
 • Megyei Informatikai verseny, melyet az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola szervezett: biTrió I. kategória- I. helyezés, biTrió II. kategória- I. helyezés

Döntő érdemeket szerzett abban, hogy iskolánkat az elmúlt 14 tanévben, zsinórban, a megye legeredményesebb iskolája kitüntető címmel jutalmazta a Heves Megyei Pedagógiai Intézet.
Innovatív személyiség, aki aktív szerepet vállal a pedagógiai programok folyamatos alakításában, az oktatás, képzés tartalmának és kínálatának fejlesztésében. A 8. osztályos tanulóknak szervezett Neumann verseny feladatait rendre ő állítja össze.
Toleráns, rugalmas nevelési felfogása és gyakorlata igényessé, magabiztossá teszi tanítványait is. Sok éve végzett diákjaival is rendszeres kapcsolatot ápol, akik szívesen segítenek neki az éppen aktuális tanítványok motiválásában, pályaválasztási döntéseik megalapozásában.
Kiemelkedő munkasikerei az informatika, közgazdaságtan oktatáshoz kötődnek, de legalább ilyen fontosak azon erőfeszítései és sikerei, amely a személyiségformálásban, a sokoldalúság, a kulturáltság, az egészséges életmód igényeinek alakítása terén mutatkoznak meg. Mindezekben a személyes példa erejével tud igen eredményesen nevelni.
Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

Tanítványaink oktatásában és nevelésében végzett lelkiismeretes és példaértékű munkája, az intézmény iránti elkötelezettsége és áldozatvállalása miatt a Neumann Középiskola és Kollégium az Év Tanára címmel tünteti ki Kocsis Emese tanárnőt.
Kocsis Emese tanárnő sokoldalúan képzett, matematika, kémia, informatika és angol nyelv szakos középiskolai tanár, aki mindezek mellett minőségbiztosítási közoktatás vezetői és gazdasági felsőfokú diplomával is rendelkezik. Végzettsége a matematika tantárgy angol nyelven való oktatására is hivatottá teszi. A Neumann Középiskola és Kollégium csaknem húsz éve első és egyetlen munkahelye.
Kiemelkedő szerepe van abban, hogy az elmúlt évek során a két tanítási nyelvű gazdasági képzés a Neumann zászlós hajójává vált. Szaktanárként kiemelkedő eredményeket ért el a matematika tantárgy oktatásában, mind az érettségi megmérettetéseken, mind a különböző tanulmányi versenyeken. A tanulók és az iskola iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Lelkesedése, tájékozottsága és precizitása iskolavezetői tevékenységében is megmutatkozik. Munkáját határozottan, sokszor ellentmondást nem tűrően, mégis, kellő empátiával végzi. Kiemelkedő az a munka, amit a minőségbiztosítás terén és a különböző pályázati programok előkészítésében és menedzselésében végez.
Szorosan kötődik hozzá a hatosztályos gimnáziumi képzés és a két tanítási nyelvű képzés koordinálása. A sokszínű program hatékony menedzselésén kívül jut ideje a tanulókkal való egyéni törődésre is. Neki köszönhető, hogy mindkét programban magas szintű tanári együttműködéssel, a tanulók változatos motiválásával zajlik az oktató-nevelő munka.
Fontos szerepe van az iskolai mérések elkészítésében és elemzésében, a Pedagógiai Program kidolgozásában és folyamatos fejlesztésében, valamint a külső kapcsolatrendszer erősítésében is.
 
 
Munkáját az építő kritika, a megoldáskeresés, a tanári és tanulói érdekérvényesítés jellemzi. Tájékozottsága, felkészültsége, emberi értékei miatt kollégái is bizalommal fordulnak hozzá munkájuk során.
Nagyon sok szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez.

Igazgatói Díj
Az idei tanév végén a Neumann János Középiskola és Kollégium igazgatója hagyományteremtő szándékkal új tanári kitüntetést alapított a fiatal, 35. életévét még be nem töltött tanárok ösztönzése, motiválása, magas színvonalú munkájának elismerése érdekében.  A kitüntetés neve Igazgatói Díj. A díjat minden évben 1 fő kaphatja, amivel oklevél, plakett és pénzjutalom jár. Odaítélése igazgatói döntés alapján, a tanulók, szülők és a nevelőtestület véleményének kikérése után történik. A 2012/2013-as tanévben az Igazgatói Díjat iskolánk Czeglédi Tímea tanárnőnek adományozza.
Czeglédi Tímea tanárnő közel egy évtizede dolgozik a Neumann János Középiskola és Kollégiumban. A sokoldalúan képzett, többdiplomás fiatal pedagógus munkáját az első időszaktól kezdve a legmagasabb szintű szakmai hozzáértés és a tanulókkal kialakított mély emberi kötődés jellemezte. Hiányát, azt a pár évet, amit gyermekei születése után távol töltött, megérezte az iskola. Kiemelkedő szerepe van a két tanítási nyelvű képzés szakmai tantárgyainak angol nyelven való oktatásában és a végzős tanulók felsőfokú szakmai nyelvvizsgára való felkészítésében. Az idei tanévben versenyek sokaságán indította el tanulóit, akik közül többen, csapatban is, országos versenyek nyerteseiként értek el emlékezetes eredményeket.
 
 
A 2012/2013. tanévben elért kimagasló sikerei:
 • 4 for Europe Országos európai uniós csapatverseny, 1. helyezés. A versenyen elnyert fődíjjal iskolánk 24 tanulója utazhatott Strasbourgba, ahol az Európai Parlament plenáris ülésén vehettek részt.
 • A Mi Európánk, országos csapatverseny, 1. hely
 • A siker kulcsa, országos csapatverseny, 1. hely
 • Euroscola országos verseny 3. hely
 • Play and Win angol nyelvi levelező verseny, 3. hely
 • Vásárolj tudatosan regionális verseny, 4., 5 és 9. hely
Munkáját dícséri, hogy a Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak versenyén 6 tanulónk jutott az első tíz közé, és szerzett ezzel a továbbtanulásuk során kincset érő többletpontokat.
A hatosztályos képzés kisdiákjait éppen olyan szeretettel és következetességgel tanítja, mint a két tanítási nyelvű képzésben tanuló diákjainkat. Osztályfőnöki tevékenysége precíz, gondos. Példaértékű, ahogy a tanulókat motiválja, lelkesíti, mind a hétköznapok tanóráin, mind a versenyfelkészítésben.
Kívánunk neki még sok szép szakmai sikert és gratulálunk a kitüntetéséhez.


Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign