Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK;
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Felvételi
AJTP felvételi információk
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
Jun
27
Tanévzáró ünnepség
8:00
Jun
26
Beiratkozás a 7. és 9. évfolyamra
 
Jun
19
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 19–28. (A bizottságok és a pontos dátumok megtekintéséhez katt. a címre!)
Jun
18
A tanítási év utolsó tanítási napja
 
Jun
13
Ágazati alapvizsga
június 13–14.
Jun
5
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 5–12.
Jun
4
Nemzeti Összetartozás Napja
Határtalanul! Témanap
Neumann Díjasok 2013
Iskolánkban hosszú évek óta hagyomány, hogy a legkiválóbb végzős tanulók kiemelkedő munkáját az iskola kuratóriuma Neumann Díjjal jutalmazza. Ezt az elismerést azok a diákok kapják, akik tanulmány eredményükkel és emberi példamutatásukkal hozzájárultak az iskola sikeréhez. A díj odaítéléséről döntöttek: Dr. Sipos Mihály igazgató úr, a diákönkormányzat képviselője, a ballagtató évfolyamot képviselő tanár és az iskola kuratóriumának egyik képviselője.

Az idei öt díjazott a következő:

Tóth Krisztián, a 12. B osztály tanulója
Krisztián 2008-ban a két tanítási nyelvű osztályban kezdte középiskolai tanulmányait. A Neumannban töltött öt év alatt bizonyítványa végig kitűnő volt. Az utolsó két évben tanulmányait az emelt matematika és fizika tantárgyak miatt reál gimnáziumi osztályban folytatta. Az első évtől kezdve szívesen mérette meg magát különböző versenyeken, elsősorban matematikából.  Több szép eredménye közül is a kiemelkedők:
•    2010-ben a Kertész Andor Matematikai Emlékversenyen megyei 1.helyezés
•    Arany Dániel Országos Matematikai Tanulóverseny, haladók kategória, 10. helyezés
•    2012-ben a Palotás József Matematikai Emlékversenyen megyei 2. helyezés
•  2013-ban matematika tantárgyból az OKTV-n a gimnáziumi kategóriában a 39. helyen végzett

2011 júniusában megszerezte angol nyelvből a Cambridge Advanced felsőfokú, nemzetközileg is elismert nyelvvizsgát.
A tanulmányi versenyek, nyelvvizsgák mellett maradéktalanul teljesítette minden iskolai tantárgyhoz kötött kötelességét. Közben végig volt ideje a sportra, a kikapcsolódásra is. Igazolt játékosa volt három éven át a Felsőtárkányi klub, majd egy éven át az Andornaktálya csapatának. Bekerült a Heves megyei U19 válogatottjába is.
 

A közösségi programokban mindig lehetett számítani rá. Két év diáknapi rendezvényét segítette munkájával, hiszen az osztályváltás nem akadályozta meg abban, hogy az utolsó előtti tanévben az E osztályt, az utolsóban pedig a B osztályt képviselje. Szorgalmával, higgadtságával, vidámságával, jó humorával mindenkit meggyőzött arról, hogy a Neumann Díj méltó kitüntetettje, melyhez szívből gratulálunk.

Tilk Bence, a 12. G osztály tanulója
Bence az osztály és az iskola egyik legkiemelkedőbb tanulója. Rendkívül sokoldalú személyiség. A 11. évfolyamon versenyeredmények sorát szerezte meg, és év végén műszaki tanulmányai továbbvitele mellett döntve a műszaki osztályba lépett az utolsó két év elvégzésére. Az elmúlt két év során azonban még a műszaki területen belül is meglepően szerteágazó érdeklődését versenyeredmények sokasága bizonyítja:

11. évfolyam:
•    Matematika OKTV országos 20. hely
•    Informatika OKTV Programozás 15. hely
•    Informatika OKTV Alkalmazói: 11. hely
•    Diákolimpiai válogató, programozás: 12. hely
•    Palotás József megyei matematika verseny: 2. hely
•    Mátrai Tibor megyei fizika verseny: 3. hely
•    Gordiusz matematika verseny megyei 1. hely
•    biTrió megyei informatika verseny 1. hely csapatban

12. évfolyamon:
•    Informatika OKTV alkalmazói országos 1. hely
•    Matematika OKTV országos 5. hely
•    Informatika OKTV programozói országos 20. hely
•    Fizika OKTV országos 19. hely
•    Mátrai Tibor megyei fizika verseny 2. hely
•    Gordiusz matematika verseny megyei 1. hely
•    Diákolimpiai válogató, programozás 8. hely
•    biTrió megyei informatika verseny 1. hely csapatban
 

Sporteredményei közül a legkiemelkedőbb a 2012-es Középtávú Országos Magyar Bajnokságon, Orfűn elért korosztályos harmadik helyezése triatlon sportágban.

Osztálytársai elismerik tudását, szorgalmát, mindannyiuk számára mintául szolgál tanulmányi előmenetele, sokrétű tehetsége. Szerény, kedves egyénisége, kötelességtudása, szorgalma, tisztelettudó magatartása miatt kiérdemelte a Neumann Díjat.

Porogi Éva, a 12. H osztály tanulója   
Évi az Arany János Tehetséggondozó Program keretében folytatta középiskolai tanulmányait, és az utolsó két évben a humán gimnáziumi osztály tanulója volt. Tanulmányait végig kitűnő bizonyítvánnyal végezte, az öt év során egyenletes, magas színvonalú tanulmányi munkájával is kitűnt társai közül.
A magyar nyelv és irodalom tantárgyat emelt szinten tanulta, emelt szinten fog érettségit is tenni. Középiskolás évei alatt rendszeresen vett részt irodalmi pályázatokon, munkája elismeréseként több díjat is nyert:
•    Eger város novellaíró pályázata
•    „A családban kezdődik minden” esszé pályázat

Megjelent írása az iskolai évkönyvben is. Rendszeres résztvevője volt a magyar nyelv és irodalom tárgyhoz köthető tanulmányi versenyeknek. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett.
Tanulmányi munkája mellett a közösség életében is aktívan részt vesz. Ötleteivel, gondolataival, munkájával segíti az osztály közös programjainak tervezését, szervezését. Kitartó munkája, tehetsége, megnyerő személyisége, szorgalma alapján a Neumann Díj méltó kitüntetettje. Szívből gratulálunk neki.

Az idei tanév negyedik Neumann Díjasa Deák Dorina, a 13. E osztály tanulója.
Dorina kiemelkedő tanulója volt az iskolának az elmúlt öt év során. A két tanítási nyelvű osztályban munkáját a szorgalom és a precizitás jellemezte. Minden tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett. A tanulmányi időszak alatt írásbeli és szóbeli megnyilatkozásaiban mindig az alaposság és az ismeretszerzés vágya mutatkozott meg.
Különösen nagy érdeklődést mutatott a matematika iránt, amellyel éveken keresztül szakköri keretek között is foglalkozott. Itteni tevékenységén az odaadással végzett munka, a középiskolai szintet meghaladó tananyag megértésére való törekvés érződött. Tudását többször is próbára tette, fontosabb eredményei:
•    2010-ben és 2011-ben a Kenguru Matematika Verseny megyei 2. helyezése, ez egyben országos 18. helyet is jelentett
•    az idei tanévben a Kertész Andor Megyei matematika verseny 2. helyezése
•    OKTV, matematika tantárgy, 40. hely.

A legnagyobb sikert Dorina számára ebben az évben a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tárgyak versenye jelentette. A két tanítási nyelvű osztályban öt éven keresztül vett részt közgazdasági képzésben, amelynek igen szép lezárása, hogy az említett versenyen kereskedelmi és marketing alapismeretek tantárgyból 97%-os teljesítménnyel szerezte meg az 1. helyet. Ez az eredmény tükrözi a tantárgy szeretetét, évek elkötelezett, szorgalmas munkáját és a tanárokkal végzett közös munka hatékonyságát.
 

Az idegen nyelvek elsajátítását is fontosnak tartotta Dorina, és ebben is maximalizmusa mutatkozott meg. Német középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, angol LCCI üzleti felsőfokú nyelvvizsgát szerzett, valamint az angol előrehozott emelt szintű érettségit 87%-os teljesítménnyel tette le.
Kiváló tanulmányi eredményei mellett kedves, bájos személyisége, intelligenciája, megbízhatósága, aktív részvétele a közösségi feladatokban, társaival való kapcsolata teszi méltóvá Dorinát a Neumann Díj elnyerésére. Szívből gratulálunk hozzá.

Az idei tanév ötödik Neumann Díjas kitüntetettje Lövei Tímea 13. E osztályos tanuló.
Lövei Tímea, a két tanítási nyelvű osztály ballagó tanulója, emberi és szakmai tekintetben is példakép lehet diáktársai számára. Középiskolai éveit kivétel nélkül kitűnő bizonyítvánnyal zárta, tanulmányi munkáját a tudásvágy, a szorgalom és a maximalizmus jellemezte. Nem elégedett meg az elvárható teljesítménnyel, messze túlszárnyalta azt. Felsorolni is nehéz azt a számtalan versenyt, amelyen kimagasló helyezést ért el. Kiemelt érdeklődést mutatott a földrajz iránt, melynek szeretetét édesanyjától örökölte, aki a versenyekre való felkészülésben is óriási szerepet játszott.
A közös munka legszebb eredményei:
•    2009-ben a National Geographic Mexico Cityben rendezett világversenyén a magyar csapat tagjaként 4. helyezés, valamint a Lóczy Lajos országos középiskolai versenyen 1. helyezés
•  a Less Nándor országos földrajzversenyen 2009-ben és 2012-ben 1. helyezés, 2011-ben 2. helyezés
•    2011-ben a II. országos, angol nyelvű földrajzi tanulmányi verseny 1. helyezése
• 2012-ben a Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyen a neumannos csapattal a 2. helyezés, a Földgömb Nemzetközi Földrajzverseny csapatvetélkedőjén a 4. helyezés, a Kőrösi Csoma Sándor Nemzetközi Földrajzverseny 1. helye, valamint az országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. helyezése
•    Előrehozott földrajz érettségit tett középszinten 100%-os, emelt szinten 97%-os eredménnyel.

Az idegen nyelvek tanulását is rendkívül fontosnak tartotta Timi az elmúlt évek során. 2011-ben angol nyelvből Cambridge Advanced nyelvvizsgát szerzett, az idén pedig a BGF üzleti komplex angol felsőfokú szakmai nyelvvizsgát tette le. Előrehozott emelt szintű angol érettségivel rendelkezik, melyet 96%-os eredménnyel teljesített. Német nyelvből középfokú nyelvvizsgája van, és idén készül megszerezni a középfokú francia nyelvvizsgát a francia emelt érettségi teljesítésével.
Több nyelvi vetélkedőn is elindult, legjobb eredményei:
•    2009-ben a Langwest Országos Angol Nyelvi Verseny 4. helyezése
•    2011-ben a Kenguru Francia Nyelvi és Országismereti verseny 2. helye
 

Az idei tanévben barátaival indult a 4for Europe országos európai uniós csapatversenyen, ahol győzelmet arattak, ennek köszönhetően több diáktársukkal együtt Strasbourgba látogathattak, ahol betekintést nyerhettek az Európai Parlament működésébe.
Timi kimagasló szakmai teljesítménye mellett megbízható, kiegyensúlyozott, segítőkész személyisége, közösségi tevékenysége is példaértékű. A Neumann Középiskolában végzett ötéves munkájának méltó elismerése a Neumann Díj, melyhez nagyon sok szeretettel gratulálunk.

Dr. Sipos Mihály igazgató úr minden évben Igazgatói Díjat adományoz annak a végzős tanulónak, aki szervező munkájával tevékenyen részt vett az iskola közösségi életében. Az idén az Igazgatói Díjat

Perge Laura, 12. G osztályos tanuló kapja.
Laurát a példaértékű elkötelezettsége, tenni akarása, kiváló szervezési készsége, tette érdemessé az igazgatói díjra. Összeszedett, magabiztos diák, aki emellett tanulmányi munkájában is igyekezett példát mutatni társainak. Már 9. osztálytól az Iskolai Diákönkormányzat aktív tagja volt. Kreatív ötleteivel már az év elején kiemelkedett, színes programok és fergeteges rendezvények szervezésében vett részt.
Két évig a Diákönkormányzat Vezetőségi tagja volt, ahol kimagaslóan látta el feladatait. Mindig igyekezett magából, és az általa szervezett programokból a legjobbat kihozni, s erre ösztönözte társait is. Szabadidejét is az IDÖ-re áldozta, hiszen a programok/táborok szervezése hosszadalmas előkészületekkel járnak. A Gólyatáborban osztályt is vállalt, akiket igyekezett felkészíteni a Neumannos életre. A tapasztalatait a többi diákkal is igyekszik megosztani az IDÖ által szervezett Vezetőképző táborokban, ahol Laura maga is tart foglalkozásokat. Feladatait nem csak kötelességből végezte, a rengeteg munka mindig mosolyt csalt az arcára. Nem ismert lehetetlent, a rábízott feladatokat mindig pontosan, időre és maximálisan teljesítette.
 

Perge Laura a Neumann Középiskola és Kollégium diákélete és diákközössége érdekében végzett munkájával a 2013-as Igazgatói-díj méltó kitüntetettje.
Szeretettel gratulálunk minden díjazott diákunknak!Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign