Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁK;
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Felvételi
AJTP felvételi információk
Tantestület
Tanév rendje
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
Öko face-k
Galéria Új!
Eseménynaptár
Jun
27
Tanévzáró ünnepség
8:00
Jun
26
Beiratkozás a 7. és 9. évfolyamra
 
Jun
19
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 19–28. (A bizottságok és a pontos dátumok megtekintéséhez katt. a címre!)
Jun
18
A tanítási év utolsó tanítási napja
 
Jun
13
Ágazati alapvizsga
június 13–14.
Jun
5
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
június 5–12.
Jun
4
Nemzeti Összetartozás Napja
Határtalanul! Témanap
Útravaló ösztöndíjprogram, út a tudományhoz alprogram (2012/2013. tanév)
„Táplálkozás kockázatnövelő hatásának vizsgálata egyes civilizációs betegségek kialakulásában” című pályázatunkat 750 000 Ft támogatási összeggel az országosan mindösszesen 40 nyertes pályázat közé választották. A pályázat kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET). A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett TSZ-UT-2012/2013-0013 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.
A kitűzött kutatási feladatunk célja a gyakori népbetegségek, civilizációs megbetegedések és az étkezési szokások összefüggésének vizsgálata.
A pályázat megvalósításában öt emelt kémia és biológia tagozatos diák vesz részt:
-    Gál Barbara
-    Kiss István Emil
-    Molnár Flóra Tamara
-    Suszter Boglárka
-    Tóth Zsanett Xénia.
A kutatásban részt vevő természettudományok iránt érdeklődő tanulók a kutatási feladatok elvégzésekor olyan munkába bekapcsolódhatnak be, mely során a tanórák ismeretanyagán túlmenő, azt kiegészítő információkkal gazdagodhatnak. A kutatásban való részvételük hozzájárul az idegennyelvi, szaknyelvi (hazai orvosi szakkifejezések), problémafelvetési, lényegkiemelési kompetenciáik illetve az összefüggések felismerésének képességének fejlődéséhez.
A pályázat lehetőséget nyújt a tehetséges tanulók kiemelt és egyéni gondozására, saját érdeklődésüknek megfelelő, személyre szabott feladatok elvégzésére tanórán kívüli foglalkozások alkalmával.
A kutatás során elsajátított ismeretek, képességek a felsőoktatásban való bekerülésük esélyét is nagyban növeli. Ha diákjainkat a kutatásban való részvétel hozzásegíti ahhoz is, hogy motivált, képzett, lelkes egyetemisták, később orvosok, gyógyszerészek lehessenek, az a társadalom számára is jelentős előnyökkel jár.
A pályázat forrásából az ösztöndíjon felül szakkönyveket, és a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges vegyszereket kívánjuk beszerezni.
A kutatási feladat elvégzése során kapott eredményeket egy egészségnap keretén belül szeretnénk ismertetni az iskola valamennyi tanulójával, ahol az eredmények ismertetésén túlmenően vetélkedők és egyéb érdekes feladatok megoldása során az iskola további tanulói érdeklődésének felkeltése, egészséges életmódra való figyelem felhívása is célunk.


A pályázat koordinátora: Dr. Virág Diána


Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign