Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁKDiákönkormányzat
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Felvételi feladatok
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
EYON Comenius Blog
Galéria Új!
Eseménynaptár
May
29
Országos kompetenciamérés
Országos kompetenciamérés
May
22
Idegen nyelvi mérés 8K
Idegen nyelvi mérés 8K
May
20
Fizika, vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgák
Fizika, vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgák
May
17
Kémia, földrajz írásbeli érettségi vizsgák
Kémia, földrajz írásbeli érettségi vizsgák
May
16
Informatika középszintű gyakorlati érettségi vizsga Alsóbb évfolyamokon délutáni tanítás
Informatika középszintű gyakorlati érettségi vizsga
Alsóbb évfolyamokon délutáni tanítás
May
15
Szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsga
Szakmai vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsga
May
14
Biológia írásbeli érettségi vizsga
Biológia írásbeli érettségi vizsga
May
13
Európa Nap
Európa Nap
May
10
Német nyelv érettségi vizsga Rendes tanítási nap
Német nyelv érettségi vizsga
Rendes tanítási nap
May
10
Fogadódélután (15:00 - 17:00) Szülői választmányi ülés (17:00)
Fogadódélután (15:00 - 17:00)
Szülői választmányi ülés (17:00)
Árpád-házi királyok kollégiumi történelem verseny
„AZ ÁRPÁDOK DICSŐSÉGES KÉSEI NEUMANNOS ALATTVALÓI…”

„Lehetetlen történeti érzékkel végignézni a magyar nemzet történetén az Árpádok honában és el nem ámulni azon út nagyságán, melyet a nép a nemzeti dinasztia vezetése alatt több mint négy évszázad alatt bejárt (895–1301). Törzsekből egységes nemzetté vált; pogányból keresztény; kósza portyázó hadakból az európai állami és egyházi rend megbízható és erős védbástyájává. Legyőzte vagy magába olvasztotta régi vetélytársait: a besenyőt és kunt; megtartotta függetlenségét pápával, császárral, göröggel, némettel szemben. Kiheverte a tatárpusztítást, hatalmasabb volt utána, mint előtte. Azon az úton volt, hogy az európai intézményeket ne csak külsőleg vegye át, hanem létének alapjává tegye. Mint fegyverben, úgy hitben, vallásban, tudományban, művészetben sem akart elmaradni azon nemzetek mögött, melyek közt Árpád helyet vívott ki számára, és melyek közé István idejében befogadták. A szláv-német irtóháborúk színhelyét, az avarok pusztaságát városok, várak, klastromok és egyházak sokasága borította. A 13. század végén dívó földrajzi felfogás szerint a barbár világ Magyarországon túl kezdődik. Mindezen nagy történelmi munkában vezérink, királyaink voltak a nemzetnek nemcsak született, hanem igazi tevékeny vezetői…” – Ezekkel a gondolatokkal méltatta a magyar millennium alkalmával Marczali Henrik történész, akadémikus az első magyar uralkodói dinasztiát, amelyről a Szent Lőrinc Középiskola kollégiuma vetélkedő megtartásával emlékezett meg 2013. január 31-én.
A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, amelyet a sok csapat részvétele is bizonyított. Mivel a korábban itt megrendezett versenyek sikertársulata (Barabás Patrik, Magyar Ervin, Varga Henrik) már nem lehetett jelen, ezért másik csapatot kellett indítanunk, akiknek tagjai be is bizonyították, hogy méltó utódai a nagy elődöknek. Intézményünket ezúttal az Azurák Dávid (11/F), Faragó Bence (11/T) és Holecz Szabolcs (11/T) alkotta alakulat képviselte, akik már korábban is sikert sikerre halmoztak. Így volt ez az idén is egy nagyon színvonalas, nemes versengésen, amelyre minden csapat nagyon komolyan készült, és tudása legjavát adta. Eleinte rendkívül szoros volt a küzdelem, amely során fiaink végig vezettek az előnyt folyamatosan, de apránként növelve. Ennek így egy nagyon szép siker lett a vége, amelynek értékét növeli, hogy kivétel nélkül rendkívüli felkészültségű és nagy tudású csapatokat sikerült magunk mögé utasítani, így méltó módon állítottunk példaképek középkori történelmünk nagy elődeinek. Sok szeretettel gratulálunk a bajnokcsapat tagjainak!
 
 
A bajnokcsapat tagjai a megérdemelt jutalmakkal balról jobbra haladva: Holecz Szabolcs, Murányi Dénes felkészítő tanár, Faragó Bence, Azurák DávidCopyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign