Neumann PortálIskolaKollégiumokNIVÁKTantermen kívüli digitális oktatás
MENÜ
Az iskoláról
Neumann János
Elérhetőségek
Hírek
Humán szakmacsoport
Természettudományi szakmacsoport
Idegennyelvi szakmacsoport
Informatikai és közgazdasági szakmacsoport
Művészeti szakmacsoport
Osztályfőnöki csoport
Sport
Könyvtár
Keresés a könyvtárban
Arany János Tehetséggondozó Program
ECDL
Érettségi
Felvételi eljárás
Versenyek
Tanügyi dokumentumok
Közzétételi lista
Eredmények
Pályázatok
Külföld kapcsolatok
Támogatóink
Felvételi feladatok
Közbeszerzés
Beszámolók és SZJA 1%
EYON Comenius Blog
Galéria Új!
Eseménynaptár
May
19
Fizika érettségi (8:00)
Fizika érettségi (8:00)
May
19
Vizuális kultúra érettségi (14:00)
Vizuális kultúra érettségi (14:00)
May
18
Emelt szintű informatika érettségi (8:00)
Emelt szintű informatika érettségi (8:00)
May
15
Középszintű informatika érettségi (8:00)
Középszintű informatika érettségi (8:00)
May
13
Biológia érettségi (8:00)
Biológia érettségi (8:00)
May
12
Kémia érettségi (8:00)
Kémia érettségi (8:00)
May
10
Madarak és fák napja
Madarak és fák napja
May
8
Német nyelv érettségi (9:00)
Német nyelv érettségi (9:00)
May
7
Angol nyelv érettségi (9:00)
Angol nyelv érettségi (9:00)
May
6
Történelem érettségi (9:00)
Történelem érettségi (9:00)
May
5
Matematika érettségi (9:00) Alsóbb évfolyamokon tanítási szünet
Matematika érettségi (9:00)
Alsóbb évfolyamokon tanítási szünet
May
4
Magyar nyelv és irodalom érettségi (9:00) Alsóbb évfolyamokon tanítási szünet
Magyar nyelv és irodalom érettségi (9:00)
Alsóbb évfolyamokon tanítási szünet
May
1
A munka ünnepe, tanítási szünet
A munka ünnepe, tanítási szünet
Apr
30
A végzős osztályok osztályozó konferenciái
A végzős osztályok osztályozó konferenciái
Apr
30
A végzősök utolsó tanítási napja
A végzősök utolsó tanítási napja
Apr
29
A végzős osztályok osztályozó konferenciái
A végzős osztályok osztályozó konferenciái
Bemutatkozás

Az Európai Uniós csatlakozás nem jelent nagy kihívást a Neumann János Középiskola és Kollégium számára, hiszen pedagógiai programunk évek óta nemzetközi szinten is kiállja a próbát. A nyelvoktatás terén megfogalmazott célkitűzéseink szoros összhangban vannak az Európai Unió által kijelölt célokkal. Ezek között kiemelt helyet foglal el az idegen nyelv gyakorlati alkalmazás szintjére emelése olyan kontextusban, mely a tanulók érdeklődési körét magában foglalja, ugyanakkor a tanulók érdekeit is szolgálja. Határozott törekvésünk az, hogy a nyelvtanulás életformává váljon tanulóink számára. Azokat a gyakorlati készségeket fejlesztjük ki diákjainkban, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi élethelyzetekben történő sikeres kommunikációhoz. Ezeket az élethelyzeteket természetes környezetben kínálja tanulóinknak a Neumann nemzetközi kapcsolatrendszere.A globalizálódó gazdaságban és a mindennapi életben egyaránt fokozatosan felértékelődik a nemzetközi tapasztalatok és a kapcsolati szellemi tőke szerepe, melyek megszerzéséhez egyértelműen hozzájárul a Neumann széleskörű nemzetközi partner intézményi hálózata. Jelenleg német, angol, francia, olasz, finn, lengyel, szlovák és erdélyi intézményekkel tartjuk a kapcsolatot (nyolc országban tizenkét intézménnyel). A nemzetközi programokon való részvételnek kettős haszna van. Egyfelől a partner intézményekkel közösen zajló programok során formális és informális úton szereznek diákjaink és tanáraink olyan tudást és tapasztalatot, melyek az élethosszig tartó tanulás megvalósításában kulcsszerepet töltenek be. A nemzetköziség jelentősen hozzájárul tanulóink és tanáraink egyéni kulturális fejlődéséhez és az európai identitástudat megerősítéséhez. Nemzetközi programjaink során, akár multilaterális projektekről, vagy kulturális csere programokról van szó, ismételten igazolni látjuk azt, hogy a neumannos diákok és tanárok nemzetközi megmérettetéseken is remekül bizonyítanak. Másfelől partner intézményeinken keresztül mód nyílik arra, hogy oktatási struktúránkat összehasonlításnak vessük alá, és ez által a Neumann országos szinten is elismert oktatási képzési modelljét folyamatosan megújítsuk más országok jól bevált gyakorlatából átvett oktatási és képzési elemekkel. Ilyen program például, a Két tanítási nyelvű gazdasági informatikus képzési formánk, vagy a LeonardoYoungbusiness.net2 Nemzetközi Projektünk, melyek az idegen nyelvi kompetenciák alkalmazásának számtalan lehetőségét kínálják is egyben.

Az idegen nyelvi készségek kialakításának legfőbb színtere az idegen nyelvi óra, ahol a tanulók megtanulják a hatékony nyelvtanulás módszereit, képesek lesznek sikeres együttműködésre társaikkal és tanáraikkal, megtanulják véleményüket idegen nyelven (angolul, németül, franciául, olaszul) kifejteni, érvelni, ellenérvelni, udvariasan kommunikálni, kiselőadásokat és prezentációkat szakszerűen készíteni és előadni, logikus összefüggéseket felismerni és azokat meggyőzően kifejteni, és még sorolhatnám hosszasan azokat a fontos idegen nyelvi kompetenciákat, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy diákjaink nemzetközi szinten is művelt és elismert polgárai legyenek a világnak.

Az Európai Bizottság 2004-2006-os időszakra vonatkozó „A nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatása” című cselekvési tervének egyik kiemelt pontja: „Az anyanyelven kívül két idegen nyelv ismerete minden EU polgár számára”. A Neumannban ez évek óta sikeresen megvalósul. Hiszen valamennyi tanulónk legalább két idegen nyelvet igen jó kommunikációs szinten ismer. Diákjaink többsége, felhasználva az idegen nyelvi órákon szerzett tudást, nemzetközi szinten elismert nyelvvizsgákat is tesz. 2004 októberétől Pitman, Trinity, BME nemzetközi nyelvvizsga hely lettünk, így ezeket a vizsgákat diákjaink a Neumann épületeiben is letehetik, miután a Langwest Nyelviskolában bejelentkeztek. Kiemelt sikerként tartjuk számon az idegen nyelvű szakmai nyelvvizsgákat. A Két tanítási nyelvű programunkban a diákok angol nyelvű szakmai gazdasági nyelvvizsga bizonyítványt is szereznek. Fontosnak tarjuk az idegen nyelv tanulás és a szakképzés folyamatos fejlesztését, hiszen ezek együttesen dinamikusan fejlődő területet alkotnak.

Ahhoz, hogy az idegen nyelv tanítása hatékony legyen, a személyi és tárgyi feltételrendszert is biztosítani kell. Mi tanárok folyamatos szakmai továbbképzésen veszünk részt a Neumannban, hogy meg tudjunk felelni a 21. század kihívásainak. Az idegen nyelvet anyanyelvként beszélő idegen nyelvi lektorok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az idegen nyelv használata a tanárok és a diákok számára egyaránt életformává vált. A viszonylag kis létszámú, a tanulók tudásszintjének megfelelő csoportokban zajló nyelvi órák optimális feltételeket, nyelvtanulást támogató környezetet jelentenek. A Neumann Alapítvány anyagilag is támogatja a külföldi programok megvalósítását, ami jelentős segítséget jelent a kiutazó diákok számára. A modern multimédiás termek és korszerű oktatási eszközök nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy a nyelvi órákon még inkább szélesre tárjuk az ablakot a világ felé, és kitekintést nyerjünk idegen nyelven a körülöttünk zajló történésekre, valamint egyben részesei is legyünk azoknak diákjainkkal közösen.

A tanár diák közös élményén alapulnak a nyelvtanulással kapcsolatos rendezvényeink, melyek alkalmat kínálnak tanulóinknak arra, hogy ismereteiket társaikkal összemérjék, tehetségüket és tudásukat nagyobb körben is megmutassák. Ezeket a lehetőségeket ajánlják a nyaranta megrendezésre kerülő Neumann English Camp angol nyelvi nemzetközi tábor, a szépkiejtési és idegen nyelvi előadói és szaktárgyi versenyek, vagy a nemzetközi szinten is nyilvántartott Junior Achievement diák vállalkozási verseny. Kuriózumnak számít és egyben színesíti az idegen nyelvi palettát a finn nyelvi és kulturális szakkörünk.

Összességében elmondható, hogy az Európai Unió céljai a Neumannban az idegen nyelvek oktatásával kapcsolatban is természetes elvárásként szerepelnek. Ezek közül az egyik különösen meghatározó a tanulók élethez való viszonyulásukban is. Azaz fontos, hogy a világ nyelvi sokszínűségén keresztül megtanulják a világot is színesnek és érdekesnek látni. Ilyen sokszínű és sikeres életet kívánunk diákjainknak nemzetközi dimenziókban a 21. században!Copyright © 2009   Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
tel.: (36) 536-070
www.nejanet.hu
Powered by: gsonline WebNDesign